Živě z Prahy - Vítání jara

7. dubna 2017 Studio Kristián Autor: Jana Beránková

s P. RNDr. Matúšem Kocianem, Ph.D., renomovaným biologem entomologem a také ilustrátorem vědeckých publikací. Premiéra je 7. dubna 2017 v 9.30 hod.

Katolický kněz, biolog, entomolog P. Matúš Kocian se narodil v roce 1969 v Trnavě. Matka je lékařka, otec Vojtěch Kocian je zasloužilý umělec, tenorista, emeritní sólista Národního divadla v Praze.

P. Kocian vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK v Praze, kde také získal titul doktor přírodních věd. Na Lesnické fakultě ČZU absolvoval obor ekologie a nyní tam také přednáší. V letech 2000-2006 studoval teologii na KTF UK a papežské lateránské univerzitě v Římě. Působil 8 let jako administrátor ŘF Český Brod, nyní je administrátorem v ŘF u sv. Matěje v Praze Dejvicích. Byl jmenován kanovníkem Kolegiátní kapituly Všech svatých na Hradě Pražském,  založil a jako rektor vede Duchovní správu pro akademickou obec ČZU.

www.matuskocian.cz