Úvod do teologie Trojjediného Boha 4. díl

Úvod do teologie Trojjediného Boha 4. díl

4. díl - Imanetní a ekonomická Trojice. To je jedna z klíčových otázek trinitární teologie, se kterou nás opět seznámí profesor dogmatiky Ctirad Václav Pospíšil. Bude nás zajímat poměr mezi imanentní a ekonomickou Trojicí. Tedy mezi tím, jaký je Trojiční Bůh sám v sobě (věčný Bůh Otec, Syn a duch svatý) a jaké jsou projevy této imanetní Trojice navenek ve stvoření a dějinách spásy.

V monografii „Jako v nebi, tak i na zemi“ můžeme nalistovat stranu 93. Ale lépe bude poslouchat celý výklad. Ve zkratce uvádíme některé základní myšlenky:   (audio MP3)některé základní myšlenky:

CVP : Pokud bychom aplikovali ten princip, že všechna díla Trojice navenek jsou společná, a vnímali to tak, že ty tři osoby Trojice jednají vůči světu  jako jediný Bůh, tak by to vypadalo, že vůči světu vystupuje Bůh jako jediný. A celá trinitologie by pojednávala jen o tom, jaký je Bůh sám v sobě, ale nikomu by nemohlo být jasné, k čemu to vůbec je. A to je také důvod, proč Karl Rahner  vystoupil se svým slavným Grundaxiomem. V něm říká, že Imanetní Trojice je Ekonomická  a naopak. Vychází z toho, že Bůh se na scéně dějin zjevuje takový, jaký je. Že je pravdivý. Na scéně dějin spásy skutečně jednají Otec, Syn a Duch svatý. A když se modlíme Otčenáš, tak se nemodlíme k celé Trojici, ale modlíme se skutečně v Synu a díky působení Božího ducha k jedinému nebeskému Otci.

CVP : Ale ono to není tak jednoduché. Objevily se přece hlasy, že nevíme, jak máme přijmout ono „a naopak“. Protože ve stvoření my nevidíme onu neviditelnou Boží osobu. Vidíme člověka Ježíše, a to jeho lidství je vlastně svátostí  té Osoby ! Toho věčného tajemství . Svátostí osoby Slova. - První námitka tedy říká, že Bůh nemůže záviset na svém stvořeném sebevyjádření. To by pak nebyl transcendentní. A vychází z toho, že onotologicky, z hlediska bytí ta ekonomická Trojice ve všem závisí na té Trojici imanentní a ne naopak! My když poznáváme tu imanetní Trojici, tak naše poznání ve všem závisí na té Trojici ekonomické. My Boha neznáme jinak, než jak se nám dává poznat ve stvoření.

CVP : Ale je tady další zádrhel. Pokud řekneme, že Bůh v ničem nezávisí na stvořeném obrazu, pak vyvstává tato otázka: A to, že Ježíš Kristus umřel na kříži, pro Boha Otce neznamená vůbec nic ?  - Tady stojíme před paradoxem, který lze vyjádřit asi takhle: My trpíme, protože musíme. Bůh netrpí, ale on chce vstoupit do vztahu s námi, sklání se k nám a ve své nevýslovné všemohoucnosti a svobodě překračuje tu propast a dělá to tak, aby pro něj svět význam měl. Bůh soucítí s člověkem v jeho utrpení, protože ho miluje, protože chce. Jeho soucítění není pasivita, ale aktivita.

JB: A jaký je tedy poměr mezi imanentní a ekonomickou Trojicí ?

CVP : Tam je identita a zároveň diference. Imanentní Trojice je věčná a neměnná. Ekonomická Trojice je svobodná. Bůh se mi mohl zjevit a také nemusel. - Diference má několik rozměrů. 1. Například je tady  rozdíl mezi stvořeným a nestvořeným. Ta ekonomická Trojice je svátostí Trojice imanentní. 2. Druhá diference je strukturální. To nám opět napoví schéma č.1.  (obrázek JPEG)schéma č.1.  V Imanentní Trojici máme Boha Otce, Bpha Syna a mezi nimi jsou dva vzájemně protikladné vztahy otcovství a synovství. Z toho vztahu otcovství a synovství pak kolmo na to vychází Duch svatý a k tomu zase jsou dva vzájemně protikladné vztahy. Označené jako aktivní dýchaní a pasívní dýchání. To aktivní dýchání se prodlužuje do stvoření a díky němu máme stvořený obraz  Boha Otce a Syna a reprodukci  toho vztahu otcovství a synovství ve stvoření. Máme tady tu ekonomickou Trojici. - Když se nad tím zamyslíme, tak zjistíme jednu nesmírně zajímavou věc. Totiž ten obraz je jako v zrcadle a my ho máme jakoby osově převrácený. Prostě jestliže Duch svatý je v jistém smyslu třetí osobou v Imanentní Trojici, pak je první osobou v ekonomické Trojici. My máme Otce i Syna jen díky Duchu svatému. (proto taky ten krásný text Lk 1,35 ).

CVP: Ukazuje se, že neexistuje vztah k jedinému Bohu, který by nebyl v Kristu a v Duchu svatém. Ať už si to člověk uvědomuje nebo ne. Že dokonce i stvoření není myslitelné jinak než trinitárně.

Další kapitola přinese téma : „Meze a možnosti našeho vypovídání o Bohu“.  

Premiéra 4. dílu pořadu: pondělí 26.10.2009 v 16 hodin

Repríza - následující čtvrtek  pět minut po půlnoci

Repríza - v neděli v 10:30 hodin