Úvod do teologie Trojjediného Boha

Vzdělávacím cyklem Úvod do teologie Trojjediného Boha provázel prof. Ctirad Václav Pospíšil. Pořady vznikly na základě jeho monografie Jako v nebi, tak i na zemi.

Úvod do teologie Trojjediného Boha 28. díl

Úvod do teologie Trojjediného Boha 28. díl

16. dubna 2010

V závěrečném díle vzdělávacího cyklu dogmatiky profesor Ctirad Václav Pospíšil ukončí výklad VIII. kapitoly o společných charakteristikách božství. Nabídne úvahy o jediném „My" Boha Otce, Syna a Ducha svatého jako o čiré „superpodstatě“. Premiéra 28. pořadu byla 12.04.2010. Druhou reprízu uvede Jana Beránková v neděli 18.dubna v 10.30 hodin. Pořady jsou uloženy v audioarchivu Proglasu.

Úvod do teologie Trojjediného Boha 27. díl

Úvod do teologie Trojjediného Boha 27. díl

3. dubna 2010

V předposledním díle vzdělávacího cyklu dogmatiky se bude profesor Ctirad Václav Pospíšil opět zabývat společnými charakteristikami Boha Otce, Syna a Ducha svatého. Nabídne úvahy o čase a prostoru, o materialitě světa a duchovosti Boha Otce, Syna a Ducha. Premiéra je v pondělí 05.04.2010 v 16 hodin. Druhá repríza v neděli 11.04.2010 v 10:30 hodin

Úvod do teologie Trojjediného Boha 26. díl

Úvod do teologie Trojjediného Boha 26. díl

28. března 2010

Čekají nás závěrečné tři díly vzdělávacího cyklu dogmatiky. Profesor Ctirad Václav Pospíšil se v nich bude věnovat výkladu VIII. kapitoly své monografie "Jako v nebi, tak i na zemi". Je nadepsaná "Společné charakteristiky Boha Otce, Syna a Ducha svatého". K poslechu premiéry 26. pořadu vzdělávacího cyklu dogmatiky nás Jana Beránková pozve v pondělí 29.03.2010 v 16 hodin. Druhou reprízu uvádíme v neděli 4. dubna v 10.30 hodin. 

Úvod do teologie Trojjediného Boha 25. díl

Úvod do teologie Trojjediného Boha 25. díl

20. března 2010

Profesor Ctirad Václav Pospíšil v tomto díle ukončí výklad VII. kapitoly monografie "Jako v nebi, tak i na zemi" . Bude hovořit o problematice přivlastňování esenciálních vlastností Otci, Synu a Duchu svatému a o rozlišování působení jednotlivých osob Trojice „navenek“. K poslechu premiéry 25. pořadu vzdělávacího cyklu dogmatiky zve Jana Beránková v pondělí 22.03.2010 v 16 hodin. První reprízu naladíte v nočním programu následující čtvrtek pět minut po půlnoci, druhou reprízu v neděli 28. března 2010 v 10.30 hodin. Pořady jsou uloženy v archivu Proglasu.

Úvod do teologie Trojjediného Boha 24. díl

Úvod do teologie Trojjediného Boha 24. díl

20. března 2010

V monografii "Jako v nebi, tak i na zemi" se stále ještě věnujeme VII. kapitole a v ní trvalým tématům západní trinitologie. Prof. Ctirad Václav Pospíšil vyloží teologický pojem Trinitární perichoreze  – vzájemné prostupování osob v božské Trojici. Premiéru 24. pořadu vzdělávacího cyklu dogmatiky připravila Jana Beránková na pondělí 15. března 2010 v 16 hodin. První reprízu naladíte v nočním programu následující čtvrtek pět minut po půlnoci, druhou reprízu v neděli 21. března 2010 v 10.30 hodin. Pořady jsou uloženy v archivu Proglasu.

Úvod do teologie Trojjediného Boha 23. díl

Úvod do teologie Trojjediného Boha 23. díl

5. března 2010

Ve 23. pořadu vzdělávacího cyklu dogmatiky budeme pokračovat v VII. kapitole monografie Jako v nebi, tak i na zemi. Profesor Ctirad Václav Pospíšil vyloží Bonaventurovo trinitární schéma. Jana Beránková zve k poslechu premiéry v pondělí 8. března 2010 od 16 hodin. První reprízu uvádíme v nočním programu následující čtvrtek pět minut po půlnoci, druhou reprízu v neděli 14. března v 10.30. Pořady najdete v audioarchivu a na webových stránkách Proglasu.

Úvod do teologie Trojjediného Boha 22. díl

Úvod do teologie Trojjediného Boha 22. díl

5. března 2010

Profesor Ctirad Václav Pospíšil nám tentokrát představí Richarda od Sv. Viktora. Dílo tohoto významného teologa 12. století z opatství svatého Viktora blízko Paříže patří ke stálým inspiracím západní trinitologie. K premiéře 22. dílu vzdělávacího cyklu dogmatiky zve Jana Beránková v pondělí 1. března 2010 v 16 hodin. Pořad opakujeme v nočním programu ve čtvrtek 4. března 2010, druhou reprízu naladíte v neděli 7. března 2010 v 10.30.

Úvod do teologie Trojjediného Boha 21. díl

Úvod do teologie Trojjediného Boha 21. díl

21. února 2010

Profesor Ctirad Václav Pospíšil nám tentokrát vysvětlí, co znamená pojem "Filioque", který se objevuje jako dodatek západní teologie k Nicejsko-konstantinopolskému vyznání víry. K premiéře 21. dílu vzdělávacího cyklu dogmatiky zve Jana Beránková v pondělí 22. února 2010 od 16 hodin. Opakujeme následující čtvrtek pět minut po půlnoci, druhou reprízu uvádíme v neděli 28. února 2010 v 10.30. Pořady jsou uloženy v audioarchivu.

Úvod do teologie Trojjediného Boha 20. díl

Úvod do teologie Trojjediného Boha 20. díl

14. února 2010

S profesorem Ctiradem Václavem Pospíšilem poznáváme teď trvalá témata západní trinitologie. Minule jsme se začali zabývat sv. Augustinem a jeho psychologickou teorií. Dnes přijde na řadu Augustinova teorie vnitrobožských vztahů. K poslechu premiéry 20. pořadu vzdělávacího cyklu dogmatiky na vlnách Proglasu vás pozve Jana Beránková v pondělí 15. února 2010 v 16 hodin. První reprízu uvádíme v nočním programu následující čtvrtek pět minut po půlnoci, druhou reprízu v neděli 21. února 2010 v 10.30. Pořady můžete vyhledat také v audioarchivu a na webových stránkách Proglasu.

Úvod do teologie Trojjediného Boha 19. díl

Úvod do teologie Trojjediného Boha 19. díl

7. února 2010

Trvalá témata západní trinitologie popisuje v VII. kapitole své monografie profesor Ctirad Václav Pospíšil. V následujících šesti pořadech nám představí trojiční teologii sv. Augustina, Richarda od sv. Viktora a sv. Bonaventury. Také vysvětlí pojmy "filioque", "perichoreze" a působení jednotlivých osob Trojice "navenek". Premiéru devatenáctého dílu vzdělávacího cyklu dogmatiky vám Jana Beránková nabídne v pondělí 8. února 2010 od 16 hodin. První reprízu uvádíme v nočním programu následující čtvrtek pět minut po půlnoci, druhou v neděli 14. února v 10.30. Pořady můžete vyhledat také v audioarchivu na těchto webových stránkách.

Úvod do teologie Trojjediného Boha 18. díl

Úvod do teologie Trojjediného Boha 18. díl

7. února 2010

Profesor Ctirad Václav Pospíšil v tomto díle ukončí VI. kapitolu o zrodu trinitologie v prvních čtyřech staletích křesťanské éry výkladem o jednání Konstantinopolského koncilu, který se konal v roce 381. Osmnáctý pořad vzdělávacího cyklu dogmatiky vám Jana Beránková nabídne v pondělí 1. února 2010 od 16 hodin. První reprízu uvádíme v nočním programu následující čtvrtek pět minut po půlnoci, druhou reprízu v neděli 7. února v 10 hodin 30 minut. Pořady můžete vyhledat také v audioarchivu a na webových stránkách Proglasu.

Úvod do teologie Trojjediného Boha 17. díl

Úvod do teologie Trojjediného Boha 17. díl

23. ledna 2010

V monografii "Jako v nebi, tak i na zemi" stále probíráme VI. kapitolu o zrodu trinitologie a formulaci trinitárního dogmatu v prvních čtyřech staletích křesťanské éry. Prof. Ctirad Václav Pospíšil bude nyní hovořit o arianismu a 1. nicejském koncilu. 17. pořad vzdělávacího cyklu dogmatiky připravila Jana Beránková na pondělí 25. ledna 2010 v 16 hodin. První reprízu uvádíme v nočním programu následující čtvrtek pět minut po půlnoci, druhou reprízu v neděli 31. ledna 2010 v 10.30. Pořady můžete vyhledat také v audioarchivu Proglasu.

Úvod do teologie Trojjediného Boha 16. díl

Úvod do teologie Trojjediného Boha 16. díl

19. ledna 2010

Zrod trinitologie a formulace trinitárního dogmatu v prvních čtyřech staletích křesťanské éry. To je název VI. kapitoly monografie "Jako v nebi, tak i na zemi". Její autor profesor Ctirad Václav Pospíšil nám tentokrát přiblíží hereze odporující Boží jednotě a názory teologů před ariánskou krizí. Premiéru 16. dílu vzdělávacího cyklu dogmatiky připravila Jana Beránková na pondělí 18. ledna 2010 v 16 hodin. Reprízu uvádíme v neděli 24. ledna 2010 v 10.30 hodin.

Úvod do teologie Trojjediného Boha 15. díl

Úvod do teologie Trojjediného Boha 15. díl

10. ledna 2010

V monografii "Jako v nebi, tak i na zemi" probíráme s profesorem Ctiradem Václavem Pospíšilem stále ještě VI. kapitolu nadepsanou Zrod trinitologie a formulace trinitárního dogmatu v prvních čtyřech staletích křesťanské éry. Tentokrát se budeme věnovat bludům proti pluralitě osob v Bohu. Společně je označujeme jako monarchianismus. K poslechu 15. dílu vzdělávacího cyklu dogmatiky vás Jana Beránková pozve nejprve v pondělí 11. ledna 2010 v 16 hodin. Reprízu uvádíme v neděli 17. 1. 2010 v 10.30 hodin.

Úvod do teologie Trojjediného Boha 14. díl

Úvod do teologie Trojjediného Boha 14. díl

3. ledna 2010

V monografii profesora Ctirada Václava Pospíšila "Jako v nebi, tak i na zemi" nalistujeme VI. kapitolu nadepsanou Zrod trinitologie a formulace trinitárního dogmatu v prvních čtyřech staletích křesťanské éry. Čeká nás přehled základních trinitárních herezí. Blíže představíme markionismus.  K poslechu 14. dílu vzdělávacího cyklu dogmatiky vás Jana Beránková pozve nejprve v pondělí 04.01.2010 v 16 hodin. Druhou reprízu uvádíme v neděli 10.01.2010 v 10.30 hodin.