Úvod do teologie Trojjediného Boha

Vzdělávacím cyklem Úvod do teologie Trojjediného Boha provázel prof. Ctirad Václav Pospíšil. Pořady vznikly na základě jeho monografie Jako v nebi, tak i na zemi.

Úvod do teologie Trojjediného Boha 13. díl

Úvod do teologie Trojjediného Boha 13. díl

27. prosince 2009, 12:32

V monografii profesora Ctirada Václava Pospíšila "Jako v nebi, tak i na zemi" nalistujeme VI. kapitolu nadepsanou Zrod trinitologie a formulace trinitárního dogmatu v prvních čtyřech staletích křesťanské éry. Budeme hovořit O výrazech víry v Nejsvětější Trojici v prvních staletích křesťanství. K poslechu 13. dílu vzdělávacího cyklu dogmatiky vás Jana Beránková pozve nejprve v pondělí 28. 12. 2009 v 16 hodin. Druhou reprízu uvádíme v neděli 3. 1. 2010 v 10.30 hodin.

Úvod do teologie Trojjediného Boha 12. díl

Úvod do teologie Trojjediného Boha 12. díl

21. prosince 2009, 14:29

V monografii profesora Ctirada Václava Pospíšila "Jako v nebi, tak i na zemi" nalistujeme V. kapitolu nadepsanou Dovršení zjevení Nejsvětější Trojice v Novém zákoně. Budeme hovořit o Duchu svatém jako osobě Trojice. K poslechu 12. dílu vzdělávacího cyklu dogmatiky vás Jana Beránková pozve nejprve v pondělí 21. 12. 2009 v 16 hodin. Reprízu uvádíme v neděli 27. 12. 2009 v 10.30 hodin.

Úvod do teologie Trojjediného Boha 11. díl

Úvod do teologie Trojjediného Boha 11. díl

12. prosince 2009, 16:13

S profesorem Ctiradem Václavem Pospíšilem nalistujeme v jeho monografii "Jako v nebi, tak i na zemi" V. kapitolu nadepsanou Dovršení zjevení Nejsvětější Trojice v Novém zákoně a budeme hovořit o Božím synu. K poslechu 11. dílu vzdělávacího cyklu dogmatiky vás Jana Beránková pozve nejprve v pondělí 14. 12. 2009 v 16 hodin. Druhou reprízu uvádíme v neděli 20. 12. v 10.30 hodin.  

Úvod do teologie Trojjediného Boha 10. díl

Úvod do teologie Trojjediného Boha 10. díl

5. prosince 2009, 19:36

V desátém díle vzdělávacího cyklu nás prof. Ctirad Václav Pospíšil uvede do V. kapitoly monografie "Jako v nebi, tak i na zemi". Bude hovořit o "Dovršení zjevení Nejsvětější Trojice v Novém zákoně". Premiéru připravila Jana Beránková na 16. hodinu v pondělí 7. prosince 2009. Druhou reprízu naladíte v neděli 13. prosince v 10.30 na vlnách Proglasu.

Úvod do teologie Trojjediného Boha 9. díl

Úvod do teologie Trojjediného Boha 9. díl

28. listopadu 2009, 17:48

S profesorem Ctiradem Václavem Pospíšilem dnes uzavřeme 4. kapitolu nazvanou Starozákonní předehry zjevení Trojjediného. V 9. díle nejprve dopovíme otázku, zda je Bůh "Otec" nebo "Matka"? Pak nás bude zajímat "Bezprostřední příprava zjevení Trojice. Boží moudrost, Slovo a Boží duch ve Starém zákoně". Premiéru připravila Jana Beránková na pondělí 30. listopadu od 16 hodin.

Úvod do teologie Trojjediného Boha 8. díl

Úvod do teologie Trojjediného Boha 8. díl

23. listopadu 2009, 09:56

S profesorem Ctiradem Václavem Pospíšilem probíráme stále 4. kapitolu Starozákonní předehry zjevení Trojjediného. Minule jsme se věnovali tajemství Trojjediného u Boha Mojžíšova v době deuteronomické, exilní a poexilní. V osmém pořadu poznáme základní charakteristiky Hospodina ve Starém zákoně, zejména jeho transcendenci a imanenci vůči světu a člověku. Premiéru připravila Jana Beránková na pondělí 23. listopadu od 16 hodin.

Úvod do teologie Trojjediného Boha 7. díl

Úvod do teologie Trojjediného Boha 7. díl

14. listopadu 2009, 16:23

S profesorem Ctiradem Václavem Pospíšilem se budeme opět věnovat 4. kapitole náčrtu trinitární teologie o zjevení Trojjediného ve Starém zákoně. Minule nás zajímalo, jak se představil Hospodin Abrahámovi. V sedmém pořadu budeme hledat Trojjedinost u Boha Mojžíšova, v době soudců a králů, v době deuteronomické, exilní a poexilní. Premiéru připravila Jana Beránková na pondělí 16. listopadu od 16 hodin, reprízu naladíte následující neděli 22. listopadu v 10.30

Úvod do teologie Trojjediného Boha 6. díl

Úvod do teologie Trojjediného Boha 6. díl

8. listopadu 2009, 08:41

Tentokrát se budeme profesora Ctirada Václava Pospíšila ptát: "Jak se připravovalo zjevení Trojjediného Boha ve Starém zákoně?" V jeho monografii "Jako v nebi tak i na zemi" tak otevřeme velkou 4. kapitolu nadepsanou "Tajemství Trojjediného v Písmu a v patristické epoše do konce 4. století." Premiéru uvádíme v pondělí 9. listopadu v 16 hodin, reprízu v neděli 15. listopadu v 10.30. Cyklus ve studiu Kristián připravuje Jana Beránková.

Úvod do teologie Trojjediného Boha - 5. díl

Úvod do teologie Trojjediného Boha - 5. díl

1. listopadu 2009, 08:06

Úvod do teologie Trojjediného Boha. Výklad Prof. Ctirada Václava Pospíšila nad jeho monografií 'Jako v nebi, tak i na zemi'.

5. díl Meze a možnosti našeho vypovídání o Bohu. Ekonomická Trojice jako "podobenství" imanentní Trojice. Vzdělávací cyklus dogmatiky na vlnách Proglasu připravuje Jana Beránková. Premiéra každého nového dílu je v pondělí v 16 hodin.  

Úvod do teologie Trojjediného Boha 4. díl

Úvod do teologie Trojjediného Boha 4. díl

24. října 2009, 14:37

4. díl - Imanetní a ekonomická Trojice. To je jedna z klíčových otázek trinitární teologie, se kterou nás opět seznámí profesor dogmatiky Ctirad Václav Pospíšil. Bude nás zajímat poměr mezi imanentní a ekonomickou Trojicí. Tedy mezi tím, jaký je Trojiční Bůh sám v sobě (věčný Bůh Otec, Syn a duch svatý) a jaké jsou projevy této imanetní Trojice navenek ve stvoření a dějinách spásy.

Úvod do teologie Trojjediného Boha 2. díl

Úvod do teologie Trojjediného Boha 2. díl

11. října 2009, 08:32

Ve druhé části vzdělávacího cyklu dogmatiky se s prof. C. V. Pospíšilem zaměříme na odpovědi na otázku: Jaký je praktický význam trinitárního tajemství Boha? Premiéru poslouchejte v pondělí 12. října od 16 hodin. První reprízu uvádíme ve čtvrtek 15. října v 0.05 a druhou v neděli 18. října v 10.30 hodin.

Úvod do teologie Trojjediného Boha 1. díl

Úvod do teologie Trojjediného Boha 1. díl

6. října 2009, 16:44

V prvním dílu vzdělávacího cyklu dogmatiky jsme se s prof. Ctiradem Václavem Pospíšilem zaměřili na úvodní seznámení se základními tématy jeho monografie nadepsané Jako v nebi, tak i na zemi. V pondělní premiéře a pak ještě v reprízách pořadu, zejména v neděli 11. října 2009 od 10.30 hodin budeme hledat odpověď na otázku: Jahve – je Bůh Otec, nebo Trojice?

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.

Regiony

Regiony