Úvod do teologie Trojjediného Boha 6. díl

Úvod do teologie Trojjediného Boha 6. díl

Tentokrát se budeme profesora Ctirada Václava Pospíšila ptát: "Jak se připravovalo zjevení Trojjediného Boha ve Starém zákoně?" V jeho monografii "Jako v nebi tak i na zemi" tak otevřeme velkou 4. kapitolu nadepsanou "Tajemství Trojjediného v Písmu a v patristické epoše do konce 4. století." Premiéru uvádíme v pondělí 9. listopadu v 16 hodin, reprízu v neděli 15. listopadu v 10.30. Cyklus ve studiu Kristián připravuje Jana Beránková.

V monografii prof. C. V. Pospíšila nalistujeme na straně 128 druhou část jeho náčrtu trinitární teologie nadepsanou "Tajemství Trojjediného v Písmu a v patristické epoše do konce čtvrtého století".

Cyklus dogmatiky oslovuje, jak jsme poznali z ohlasů, nejčastěji studenty teologie. Ti se jistě nebudou obávat už přesných teologických pojmů. Význam některých však přece jen i pro posluchače, který se chce poučit v pořadu, budeme krátce připomínat. Nemůže však dojít na všechny termíny a postupy teologického bádání. Do velkých podrobností se i z časových důvodů nyní nepouštíme třeba právě u pojmů "auditus fidei" (audio MP3)auditus fidei a "intellectus fidei". Na to byla celá jedna přednáška.

Ve druhé části monografie bude převládat chronologický aspekt uspořádání jednotlivých témat. Což odpovídá přístupu definovanému jako "auditus fidei". Postupujeme od Sz, k NZ, církevním otcům atd... V příhodných okamžicích se dotkneme témat, která budou přesahovat do oblasti "intellectus fidei". Budeme tedy rozumově intelektem zvládat a formulovat jednotlivá témata do hloubky. 

Nejprve se tedy ve čtvrté kapitole pokusíme přiblížit a reflektovat velké téma bezprostřední přípravy vtělení Syna a seslání Ducha svatého v posvátných spisech vyvoleného národa. V páté kapitole upřeme pozornost na plné zjevení Boha Otce, Syna a Ducha svatého v Novém zákoně.  V šesté kapitole se zamyslíme nad nesnadným procesem rozvoje trinitologie v době církevních otců v prvních čtyřech staletích křesťanské éry. Vrcholem bude formulování Trojičního dogmatu. – To všechno bude postupně! Dnes otevíráme monografii na straně 128 a začínáme.

IV. Starozákonní předehra zjevení Trojjediného.

IV.1. Vývoj starozákonního monoteismu

IV.1.1. Bůh patriarchů – Bůh Abrahámův (audio MP3)Bůh Abrahámův