Úvod do teologie Trojjediného Boha 2. díl

Úvod do teologie Trojjediného Boha 2. díl

Ve druhé části vzdělávacího cyklu dogmatiky se s prof. C. V. Pospíšilem zaměříme na odpovědi na otázku: Jaký je praktický význam trinitárního tajemství Boha? Premiéru poslouchejte v pondělí 12. října od 16 hodin. První reprízu uvádíme ve čtvrtek 15. října v 0.05 a druhou v neděli 18. října v 10.30 hodin.

DG_dogmatika_02

Jaký je praktický význam trojičního obrazu Boha ?

JB: Druhý díl Úvodu do teologie Trojjediného Boha hledá odpověď na otázku: Jaký je praktický význam trojičního obrazu Boha v mysli? Aneb  - teologie v úzkém slova smyslu a spiritualita.

Prof.C.V.Pospíšil nás nejprve vyvede z omylu, že by snad dogmatika byla suchá věda, která pro člověka nic neznamená. Kdepak.  

Prof.C.V.P : Člověk je stvořen k Božímu obrazu a má se stát co nejdokonalejší Boží podobou. V člověku je zakódována touha, být jako Bůh. Obraz Boha, který máme v lidské mysli je pro nás cílovým ideálem. Dá se říci, že podle toho jaký je člověk, jak smýšlí a jak vystupuje, poznáme, kdo  nebo co je jeho Bůh ! 

V knize Deutoronomium v šesté kapitole je posvátné vyznání víry ´Šéma Izrael´. A  tam je příkaz, že máme milovat Boha nade vše!  A mě napadlo, že Bohem člověka je To nebo Ten, koho člověk ve svém srdci staví na první místo!

JB: Poznat Boha a připodobnit se Bohu spolu úzce souvisí. Znamená to tedy třeba poznávání Boha skrze jeho předpisy  ?

 Ano. My ale musíme vyvodit, že mírou spásy, mírou naší dospělosti je sám Bůh. Bůh mi nenařizuje nic, čím by sám nebyl! Protože ten jeho úmysl je, abych já se mu připodobnil . Když se Bůh zjevuje a jedná v dějinách spásy - je to pro mě příklad !  A když Bůh dává předpisy a nařízení, zároveň se mi tím zjevuje.

JB:Zamýšlíme se nad trojičním obrazem Boha v lidské mysli. Měl by být v souladu s prožívanou spiritualitou , ne ? 

Prof.C.V.P: Samozřejmě. Překvapí Vás možná, jaké doklady o tom najdeme v Písmu: 

Dt 6,4-6    Slyš Izraeli…

Jan 5,19      Otec staví do středu svého zájmu Syna a Syn dělá to, co vidí, že činí jeho Otec

A jestliže ve SZ po mě Bůh chce, abych ho miloval nade vše, tak jenom proto,  že On sám už dávno mě miluje nade vše !!!!

Premiéra pořadu - pondělí 12.10.2009 v 16 hodin

Repríza - následující čtvrtek  pět minut po půlnoci

Repríza - v neděli v 10:30 hodin