Vzdělávací cyklus

Na vlnách Proglasu pro vás připravujeme a vysíláme vzdělávací cykly různého zaměření. 

Nauka o církvi, tedy ekleziologie, je vědní obor, který je součástí systematické (dogmatické) teologie. Jejím hlavním úkolem je popsat původ, podstatu a budoucnost církve, její strukturu a úkoly. Má své nezastupitelné místo zvláště v dnešní chaotické době, kdy potřebujeme poznat identitu církve, způsoby, jakými se vyvíjela a pochopit procesy a posloupnosti, které k tomu vedly. Ve 14 dílech vzdělávacího cyklu královehradeckého studia problematikou provází emeritní děkan Katolické teologické fakulty UK, P. Prokop Brož. Jednotlivé části se postupně zaměří na teorii identity, dále na vývoj a směřování církve v průběhu dějin, církev z různých pohledů, zkusí rozkrýt strukturu církve, její poslání pro svět a nakonec prozkoumá úlohu Panny Marie v životě církve. Vysíláme od 1. března vždy v pátek ve 20.15, v repríze pak v neděli v 10.30 a v pondělí ve 22.00.

Starší vzdělávací cyklus Jak rozumět médiím reprízujeme od 17. ledna 2019. Mediální gramotnost je v současnosti aktuálním tématem. Jsme zaplavování informacemi různého původu a různé kvality, které si často protiřečí a namísto toho, že bychom dokázali lépe porozumět světu kolem sebe a společnosti, v níž žijeme, jsme často jen více zmateni. Co tedy od médií čekat - co nám mohou a nemohou nabídnout, jak média číst a jak jim rozumět? To jsou základní motivy, s nimiž se setkáte při rozboru jednotlivých samostatných témat v rámci vzdělávacího cyklu Jak rozumět médiím. Autorem vzdělávacíh cyklu je Ondřej Krajtl. Jako specialisty si přizval pedagogy z Katedry mediálních studií a žurnalistiky FSS MU v Brně. Naladíte vždy ve čtvrtek v 16.00, reprízujeme v pondělí ve 2.00.

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.

Regiony

Regiony