Vzdělávací cyklus

Na vlnách Proglasu pro vás připravujeme a vysíláme vzdělávací cykly různého zaměření. 

Do vysílání Proglasu opět zařazujeme vzdělávací cyklus o politickou filosofii. Autorem cyklu je doc. Štěpán Holub. Představí vám základy, které jsou neodmyslitelnou součástí politiky, a mechanismy, které udržují moderní pluralitní společnosti svobodné a spravedlivé. Naladíte od 7. června od 20.15 každý pátek.

Starší vzdělávací cyklus o dějinách křesťanského výtvarného umění reprízujeme od 2. května 2019. Historik umění Prof. Jan Royt nás ve dvanácti pořadech seznamuje s hlavními epochami dějin křesťanského výtvarného umění. Po raně křesťanském umění antiky představí období merovejské, karolinské a otonské ve středoevropském prostoru. Vzpomene také naše země v době románské, gotické, vrcholném středověku, renesanci, manýrismu, baroku, klasicismu i tvorbě 19. a 20. století. Naladíte vždy ve čtvrtek v 16.00, reprízujeme v pondělí ve 2.00.