Vzdělávací cyklus

Na vlnách Proglasu pro vás připravujeme a vysíláme vzdělávací cykly různého zaměření. 

Od 3. září 2018 naladíte nový vzdělávací cyklus Úvod do knih Starého zákona (autor Marek Chvátal), který představí všechny starozákonní knihy. Dozvíte se, jak tyto knihy jejich autoři a redaktoři sestavili a jaké jsou jejich příběhy o vznikání. U každé knihy se navíc zastavíme nad jejich základními teologickými otázkami a poselstvími. Vysíláme vždy v pátek ve 20.15, v repríze pak v neděli v 10.30 a v pondělí v 22.00.

Starší vzdělávací cyklus Jak rozumět médiím reprízujeme od 17. ledna 2019. Mediální gramotnost je v současnosti aktuálním tématem. Jsme zaplavování informacemi různého původu a různé kvality, které si často protiřečí a namísto toho, že bychom dokázali lépe porozumět světu kolem sebe a společnosti, v níž žijeme, jsme často jen více zmateni. Co tedy od médií čekat - co nám mohou a nemohou nabídnout, jak média číst a jak jim rozumět? To jsou základní motivy, s nimiž se setkáte při rozboru jednotlivých samostatných témat v rámci vzdělávacího cyklu Jak rozumět médiím. Autorem vzdělávacíh cyklu je Ondřej Krajtl. Jako specialisty si přizval pedagogy z Katedry mediálních studií a žurnalistiky FSS MU v Brně. Naladíte vždy ve čtvrtek v 16.00, reprízujeme v pondělí ve 2.00.