Islám – znamení doby

Ve vzdělávacím cyklu o islámu přinášíme pohled křesťanského teologa na problematiku spojenou s otázkou náboženství islámu, jeho reálií, historie, kontroverzí a výzev pro současnou dobu. V patnácti dílech se zmíníme o proroku Mohamedovi, Koránu, pilířích islámu, přístupech religionistiky, postoji katolické církve k islámu, historických paradigmatech tohoto náboženství a mnoho dalšího. Pravidelným hostem bude ThLic. Jaroslav Franc, Th.D. z katedry Pastorální a spirituální teologie CMTF UP.

Islám – znamení doby – 15. díl

Islám – znamení doby – 15. díl

10. února 2016, 05:00

Při posledním setkání konečně vysvětlíme, proč autoři tohoto cyklu vnímají islám jako znamení doby. O tomto znamení hovoří církevní dokumenty a kladou křesťanům za povinnost je hledat a reagovat na ně aby mohli naplňovat požadavky evangelia.

Islám – znamení doby – 14. díl

Islám – znamení doby – 14. díl

3. února 2016, 05:00

Druhé povídání o kontroverzích mezi muslimy věnujeme jejich životě ve společnosti. Zmíníme se jednak o postoji muslimů k jiným náboženstvím. Nezapomeneme ale ani na postoj muslimů k ženám, právo bít manželku, dočasné manželství a také povinnost zahalovat se na veřejnosti.

Islám – znamení doby – 13. díl

Islám – znamení doby – 13. díl

27. ledna 2016, 05:00

V našem vzdělávacím cyklu o islámu jsme hovořili o osobě proroka Mohameda, Koránu i Sunně. Prošli jsme ve stručnosti dějinami islámu. A častěji jsme naráželi na různé kontroverze, které jsme ale podrobněji neřešili. Nyní nastal čas zaměřit pozornost právě na ně. V tomto dílu vybíráme ty, které nacházíme v Koránu. Je to např. 9. súra (šavlové verše) vyzívající k pronásledování a zabíjení jinověrců. 

Islám – znamení doby – 12. díl

Islám – znamení doby – 12. díl

20. ledna 2016, 11:30

Tentokrát se podíváme, jak může ovlivňovat právo šária život občanů v tradičně muslimských zemích. O těžkostech života křesťanů pod právem šária a o zneužívání této tradiční normy muslimů hovoříme na Proglasu s ThLic. Jaroslavem Francem Th.D.

Islám – znamení doby – 11. díl

Islám – znamení doby – 11. díl

13. ledna 2016, 10:00

Co si myslí katolíci o islámu? Tuto problematiku otevíráme v dalším pokračování našeho vzdělávacího cyklu. Po historickém přehledu a se znalostí hlavních reálií o islámu si takový nadhled můžeme dovolit.

Islám – znamení doby – 10. díl

Islám – znamení doby – 10. díl

6. ledna 2016, 05:00

Dějinám islámu se v našem cyklu budeme věnovat ještě jednou. Podíváme se na novověký vliv západních velmocí na tradičně muslimské země.

Islám – znamení doby – 9. díl

Islám – znamení doby – 9. díl

30. prosince 2015, 05:00

Ve sledování dějin islámu jsme skončili rokem 732, kdy byla zastavena expanze arabské říše. Co nastalo pak? Na to odpoví devátý díl vzdělávacího cyklu o třetí a čtvrtém paradigmatu dějin islámu s ThLic. Jaroslavem Francem, Th.D. 

Islám – znamení doby – 8. díl

Islám – znamení doby – 8. díl

23. prosince 2015, 05:00

V osmém dílu vzdělávacího cyklu o islámu se vrátíme opět na začátek, abychom si prošli dějiny islámu a jejich paradigmata. Hovoříme s ThLic. Jaroslavem Francem, Th.D. 

Islám – znamení doby – 7. díl

Islám – znamení doby – 7. díl

16. prosince 2015, 05:00

Vedle islámské ortodoxie najdeme u muslimů bohatou tradiční lidovou zbožnost. Ta také bude tématem sedmé části vzdělávacího cyklu o islámu.

Islám – znamení doby – 6. díl

Islám – znamení doby – 6. díl

10. prosince 2015, 05:00

Muslimové tvrdí, že islám je náboženství. Mají pravdu? Tato otázka je legitimní, protože kromě náboženské nauky najdeme v islámu politický, sociální i vzdělávací systém. V šestém dílu našeho cyklu se zaměříme ale jen na zmíněné náboženské nauky. 

Islám – znamení doby – 5. díl

Islám – znamení doby – 5. díl

3. prosince 2015, 05:00

Pokračujeme ve vypočítávání pilířů islámu. V předchozím díle jsme si řekli, co to zmíněné pilíře islámu jsou a proč je nutné pro muslima je dodržovat. Zmínili jsme první tři: šahádu, denní modlitbu a náboženskou daň.

Islám – znamení doby – 4. díl

Islám – znamení doby – 4. díl

26. listopadu 2015, 05:00

Ve dvou dílech vás seznámíme s pěti pilíři islámu. Tyto pilíře jsou jasně definované povinnosti pro zbožného muslima, který se chce dostat do nebe. Představy o islámském nebi jsou konkrétnější, než na jaké jsme tradičně v Evropě zvyklí. Proto si o nich hned na začátku s ThLic. Jaroslavem Francem, Th.D. něco povíme.

Islám – znamení doby – 3. díl

Islám – znamení doby – 3. díl

19. listopadu 2015, 05:00

Po smrti proroka Mohameda řešili muslimové obrovský problém. Kdo smí muslimům sdělovat Alláhovu vůli? Kdo smí vysvětlovat slova Koránu? Nikdo. Tedy, pouze posel Boží, kterým je v islámu Mohamed. Přes všechno, co kdy tento prorok vykonal, muslimové trvají na tom, že to dělal jako člověk správně vedený Alláhem. A proto začali muslimové velmi brzy sbírat zprávy o tom, co Mohamed řekl, vykonal nebo schválil. Tak byly položeny základy islámské tradici zvané sunna.

 Islám – znamení doby – 2. díl

Islám – znamení doby – 2. díl

12. listopadu 2015, 05:00

Druhý díl cyklu věnujeme posvátné muslimské "čítance". Tak bychom mohli titul Korán přeložit. Korán obsahuje podle muslimů zjevené, živé, arabské Boží slovo. Toto slovo, které má být od věčnosti u Boha, diktoval muslimům prorok Mohamed. Nejprve si ho Arabové předávali mezi sebou ústně. Ale poměrně brzy museli začít jednotlivé súry zapisovat.

Islám – znamení doby – 1. díl

Islám – znamení doby – 1. díl

4. listopadu 2015, 13:47

V první části vzdělávacího cyklu o islámu vám představíme stručně osobnost proroka Mohameda. Po Mohamedovi bude řeč o Koránu, islámské tradici zvané sunna a pilířích, které je v tomto náboženství nutné dodržovat pro dosažení spásy.