Islám – znamení doby – 14. díl

Islám – znamení doby – 14. díl

Druhé povídání o kontroverzích mezi muslimy věnujeme jejich životě ve společnosti. Zmíníme se jednak o postoji muslimů k jiným náboženstvím. Nezapomeneme ale ani na postoj muslimů k ženám, právo bít manželku, dočasné manželství a také povinnost zahalovat se na veřejnosti.

Hovoří se o nich proto i v Koránu. Jednou skupinou je tzv. lid knihy. Tvoří ve vztahu k islámu privilegovanou vrstvu od ostatních náboženství. Mají totiž také Bohem zjevenou knihu, ale vlastní vinou, podle Mohameda, toto zjevení nějak "poškodili". Proto mohou, pokud chtějí, žít v míru uvnitř muslimských zemí jako chráněnci. Způsob a forma takové ochrany je dodnes hodně kontroverzní, finančně náročná a náboženské svobodě rozhodně vzdálená.

Tímto se ještě jednou vracíme k problematice kontroverzí v islámu pro křesťanstvím formované Evropany. S ThLic. Jaroslavem Francem, Th.D. otevřeme také otázku brutálních trestů za přestupky práva šária a přístupu islámské kultury k ženám. Najdeme v ní třeba praktiky uzavírání manželství na dobu určitou, což je zvláštní forma legalizace prostituce, nebo také sporné právo manžela bít manželku a povinnost žen se zahalovat.