Islám – znamení doby – 3. díl

Islám – znamení doby – 3. díl
19. listopadu 2015 Islám – znamení doby Autor: Marek Chvátal

Po smrti proroka Mohameda řešili muslimové obrovský problém. Kdo smí muslimům sdělovat Alláhovu vůli? Kdo smí vysvětlovat slova Koránu? Nikdo. Tedy, pouze posel Boží, kterým je v islámu Mohamed. Přes všechno, co kdy tento prorok vykonal, muslimové trvají na tom, že to dělal jako člověk správně vedený Alláhem. A proto začali muslimové velmi brzy sbírat zprávy o tom, co Mohamed řekl, vykonal nebo schválil. Tak byly položeny základy islámské tradici zvané sunna.

Dnes existuje veliké množství sbírek prorokových výroků a skutků. V islámu mají velikou autoritu. Jsou významným studijním materiálem islámských právnických škol. Dodnes probíhá pochopitelně i diskuse o pravosti některých výroků. Jednoznačně to rozhodnout nelze. V historii zazněly dokonce názory, které chtěly dát sunně větší autoritu než Koránu.

V úvodu zmíněné právo šaría vychází z obou pramenů, z Koránu i sunny. V tomto dílu se ho tedy stručně s ThLic. Jaroslavem Francem, Th.D. také dotkneme. Ale vracet se k právu šaría budeme i v dalších pokračováních.

Třetí díl vzdělávacího cyklu Islám – znamení doby uslyšíte na Proglasu 23. listopadu 2015 v 16.00 hodin. V audioarchivu ho najdete hned druhý den.