Islám – znamení doby – 8. díl

Islám – znamení doby – 8. díl
23. prosince 2015 Islám – znamení doby Autor: Marek Chvátal

V osmém dílu vzdělávacího cyklu o islámu se vrátíme opět na začátek, abychom si prošli dějiny islámu a jejich paradigmata. Hovoříme s ThLic. Jaroslavem Francem, Th.D. 

Dějiny islámu prošly několika etapami. Na počátku uspořádal prorok Mohamed nové společenství s novým náboženstvím, které mělo přirozenou tendenci expandovat. A to násilím. Během prvního století existence dobyli Arabové obrovský kus tehdy známého světa. Vydali se na všechny světové strany. Jejich expanze do Evropy ale byla nakonec, a nejspíš i na poslední chvíli, zastavena.

Muslimové už neměli síly postupovat dál. Za to začali intenzivněji rozvíjet vlastní kulturu a prohlubovali vlastní porozumění právu a právním normám. Ve třináctém století pak došlo k hluboké krizi v islámském světě. Impérium padlo do rukou Mongolů. Nebyli to ani Židé, ani křesťané. Jak mohl něco takového Alláh dopustit? Toto trauma otevřelo cestu rozvoji mystiky a islámské učenosti. Jak jinak se s tím vyrovnat?

V rozjímání a studiu došel svět islámu až do novověku a musel se znovu, tentokrát formou kolonizace, vyrovnávat se západními mocnostmi. Celý tento sled událostí nabízí řadu paradigmat, skrze která se můžeme snažit porozumět jednotlivým událostem a především i současnému úsilí muslimů.