Islám – znamení doby – 7. díl

Islám – znamení doby – 7. díl
16. prosince 2015 Islám – znamení doby Autor: Marek Chvátal

Vedle islámské ortodoxie najdeme u muslimů bohatou tradiční lidovou zbožnost. Ta také bude tématem sedmé části vzdělávacího cyklu o islámu.

V islámu existují mnohé slavnosti zformované tradicí, ale nejde o rity, které bychom mohli srovnávat s křesťanskou liturgií. I když se týkají životních událostí jako svatba nebo pohřeb. Proto je budeme řadit mezi lidovou zbožnost. Zmíněná svatba je totiž spíše pevně stanovený právní akt. Až po něm začíná tradiční oslava. Ta ale probíhá už různě podle regionálních zvyklostí.

V islámu neexistuje mezi člověkem a Bohem žádný prostředník. Přesto v něm najdeme lidovou úctu ke svatým, k "přátelům". Muslimové chtějí mj. skrze ně získat požehnání od Alláha. Lidová tradice však má někdy takovou sílu, že se od ortodoxie odkloní až k magii. Do této sféry spadá tzv. Fátimina ruka ochraňující před zlým anebo úryvky z Koránu v kaligrafiích, které mají chránit před uhranutím.

Prorok Mohamed se těšil úctě muslimů už za života a je tomu tak až dodnes. Tato úcta přerostla ale v mnoho omezení. Zmiňme zákaz jeho figurálního zobrazování. Ten však neplatí odjakživa. Známe třeba vyobrazení prorokovy cesty do nebe.