Islám – znamení doby – 5. díl

Islám – znamení doby – 5. díl
3. prosince 2015 Islám – znamení doby Autor: Marek Chvátal

Pokračujeme ve vypočítávání pilířů islámu. V předchozím díle jsme si řekli, co to zmíněné pilíře islámu jsou a proč je nutné pro muslima je dodržovat. Zmínili jsme první tři: šahádu, denní modlitbu a náboženskou daň.

K zakátu, náboženské dani, se ještě vrátíme. Bývá totiž kritizován i jako legální podpora terorismu. Vybrané peníze opravdu takto mohou být zneužity. Muslimové ale mají jednoduché nástroje, jak tomu předejít. Mezi další pilíře patří dnes už obecně známý půst během měsíce ramadánu a konečně pouť do Mekky. Tuto pouť by měl muslim vykonat alespoň jednou za život. Může ho ale omluvit třeba nedostatek prostředků pro její vykonání. Dnes nemusí muslimové do Mekky putovat měsíce ze svých domovů, přesto jde o dost nákladnou cestu. Pro správné vykonání poutě si musí také najímat profesionální průvodce, kteří ví do posledních detailů, jaká gesta a rity musí zbožný muslim na určitých místech vykonat.

V závěru dílu otevřeme ještě problematiku džihádu. Nečekejte ale, že se nám ji v krátkém čase podaří uzavřít. Džihád někteří řadí mezi pilíře islámu, jiní mu zase takový význam nedávají. Přesto navždy zůstane tento boj pro muslimy povinností. Může mít však tisíce podob.