Islám – znamení doby – 6. díl

Islám – znamení doby – 6. díl
10. prosince 2015 Islám – znamení doby Autor: Marek Chvátal

Muslimové tvrdí, že islám je náboženství. Mají pravdu? Tato otázka je legitimní, protože kromě náboženské nauky najdeme v islámu politický, sociální i vzdělávací systém. V šestém dílu našeho cyklu se zaměříme ale jen na zmíněné náboženské nauky. 

Z pohledu religionistiky hovoříme o islámu jako o monoteistickém náboženství. Muslimové věří v jediného Boha. Nic a nikdo nemůže být bohem kromě Boha. Je ale Alláh NĚKDO, když nemůže být ani Otcem, ani Synem a ani Duchem svatým? Je osobou?

Vysvětlíme si také, proč hovoříme o islámu jako o náboženství zjeveném a přirozeném. V jaké věří muslimové duchovní bytosti. Zda jsou podřízení Alláhovi svobodní, zda hřeší a jak se vyrovnávají s vlastními vinami, nebo jak se připravují na smrt.

Celým cyklem nás provází ThLic. Jaroslav Franc, Th.D.

 

NyníHudební zastavení
Skladba: Coelorum cives occurite portas attolite - Všichni na nebesích pospěšte, brány otvírejte.; Autor: Dettelbach Gaudentius; Dirigent: Urdová Sylvia; Sóla: Gulyásová Hilda - soprán; Soubor: Františkánská schola Bratislava
19:00Večerní zíváček
19:15Jak se vám líbí
20:00Večerní zprávy Proglasu,...
20:15Z regionálních studií
20:45Radio Vatikán
21:05Večerní chvály

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.

Regiony

Regiony