Islám – znamení doby – 4. díl

Islám – znamení doby – 4. díl
26. listopadu 2015 Islám – znamení doby Autor: Marek Chvátal

Ve dvou dílech vás seznámíme s pěti pilíři islámu. Tyto pilíře jsou jasně definované povinnosti pro zbožného muslima, který se chce dostat do nebe. Představy o islámském nebi jsou konkrétnější, než na jaké jsme tradičně v Evropě zvyklí. Proto si o nich hned na začátku s ThLic. Jaroslavem Francem, Th.D. něco povíme.

Prorok Mohamed o zásluhách pro šťastný život po vzkříšení hovořil častěji. Přislíbil ráj třeba tomu muslimovi, který vychová dvě dcery. Reagoval totiž na ohavný zvyk, kdy novorozené dcery byly zabíjeny.

Právnické školy ale v průběhu historie uzákonily pět povinností zbožného muslima, které musí dodržet. Muslim musí zaprvé vyznávat šahádu, že není boha kromě Boha a Mohamed je posel Boží. Zadruhé se musí denně modlit. Modlitební řád má pevnou strukturu, kterou je ale pro platnost modlitby nutné dodržet bez výjimky. Je jich tolik, že nám zaberou většinu času čtvrtého pokračování našeho vzdělávacího cyklu. Proto se ke konci zmíníme ještě krátce o almužně, nebo můžeme říci také o náboženské dani. Kritice této daně, že se jedná mnohdy o financování terorismu, se ale budeme věnovat až v pokračování pátém.