Islám – znamení doby – 13. díl

Islám – znamení doby – 13. díl

V našem vzdělávacím cyklu o islámu jsme hovořili o osobě proroka Mohameda, Koránu i Sunně. Prošli jsme ve stručnosti dějinami islámu. A častěji jsme naráželi na různé kontroverze, které jsme ale podrobněji neřešili. Nyní nastal čas zaměřit pozornost právě na ně. V tomto dílu vybíráme ty, které nacházíme v Koránu. Je to např. 9. súra (šavlové verše) vyzívající k pronásledování a zabíjení jinověrců. 

Zmíněné satanské verše dnes považují muslimové spíše za historickou fámu. Jde o slova  Koránu připouštějící existenci jiných bohů. Měl je tedy pronést sám prorok Mohamed. O jakou situaci šlo, si přiblížíme ve vysílání. Existují stará vyprávění, která se snaží nějak vysvětlit, jak k tomu vůbec mohlo dojít. Jestli nebyl prorok oklamán ďáblem? Ale to by potom nebyl správně vedený.

V rozhovoru s ThLic. Jaroslavem Francem, Th.D. otevřeme ale také otázku autorství Koránu. V druhém dílu jsme řekli, že muslimové věří pouze v autorství samotného Boha. Dnes už však najdeme u muslimských teologů také odvážné teorie považující proroka Mohameda za spoluautora. Tato slova totiž pronášel v určitém dějinném kontextu, ke kterému se poctiví exegeté musí neustále vracet.