Etika manželství a rodiny

Desetidílný vzdělávací cyklus se zabývá etickými otázkami souvisejícími s manželstvím a rodinou, a to z pohledu křesťanské etiky. Cyklem provází doc. Jindřich Šrajer, salesián Dona Bosca, který etiku přednáší na Teologické fakultě Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích.

Etika manželství a rodiny – 10. díl

Etika manželství a rodiny – 10. díl

19. června 2010, 16:00

Desátá a závěrečná část vzdělávacího cyklu pojedná o problému neplodnosti a o možnostech umělého oplodnění. Vysvětlíme si, jaký postoj křesťanská etika vůči různým způsobům umělého oplodnění zaujímá, a objasníme její důvody. Zdůrazníme skutečnost, že cesty vedoucí k odstranění neplodnosti nesmějí odporovat lidské důstojnosti.

Etika manželství a rodiny – 9. díl

Etika manželství a rodiny – 9. díl

10. června 2010, 14:08

Tématem deváté části vzdělávacího cyklu Etika manželství a rodiny budou mezigenerační konflikty, a to především ve vztahu mezi rodiči a prarodiči. Pohled křesťanské etiky nám přiblíží docent Jindřich Šrajer, salesián Dona Bosca, který etiku přednáší na Teologické fakultě Jihočeské univerzity. 

 Etika manželství a rodiny – 8. díl

Etika manželství a rodiny – 8. díl

3. června 2010, 15:23

V osmé části vzdělávacího cyklu se budeme věnovat tématu vztahů mezi rodiči a dětmi a s ním související otázce výchovy. Docent Jindřich Šrajer, salesián Dona Bosca, který etiku přednáší na Teologické fakultě Jihočeské univerzity, nám pomůže pochopit, co je důležité, aby rodinné vztahy skutečně přispívaly ke zdařilému životu. 

Etika manželství a rodiny – 7. díl

Etika manželství a rodiny – 7. díl

27. května 2010, 14:47

V sedmé části vzdělávacího cyklu Etika manželství a rodiny spolu s docentem Jindřichem Šrajerem, který přednáší etiku na Teologické fakultě Jihočeské univerzity, pohovoříme o šancích a rizicích manželského života a o nezbytnosti důvěry mezi manžely. Osvětlíme také podstatu manželství jako svátosti. 

Etika manželství a rodiny – 6. díl

Etika manželství a rodiny – 6. díl

20. května 2010, 14:19

Vzdělávací cyklus Etika manželství a rodiny pokračuje šestou částí. Docent Jindřich Šrajer, salesián Dona Bosca, který etiku přednáší na Teologické fakultě Jihočeské univerzity, nás provede krajinou předmanželských vztahů a obdobím známosti. Z pohledu svého oboru, který těsně souvisí se životem každého z nás, nabídne odpovědi na související otázky.

Etika manželství a rodiny – 5. díl

Etika manželství a rodiny – 5. díl

15. května 2010, 16:00

V páté části vzdělávacího cyklu pohovoříme o lidské sexualitě a o jejím správném prožívání. Zdůrazníme, že sexualita je především darem od Boha. Dar však vyžaduje zodpovědné přijetí. Sexualita je integrální součástí člověka, žádá si vyzrávání a kultivaci. Poukážeme na životodárná východiska ze slepých uliček, do kterých se můžeme dostat v dnešní „přesexualizované“ společnosti.

Etika manželství a rodiny – 4. díl

Etika manželství a rodiny – 4. díl

7. května 2010, 16:48

IV. část vzdělávacího cyklu má podtitul Etika manželství a rodiny. Cyklem nás provází přední odborník na dané téma, doc. Jindřich Šrajer, SDB. Tentokrát se zaměříme na vztah mezi manželi z pohledu křesťanské tradice. Uvidíme, jak si s touto otázkou poradil například slavný teolog svatý Augustin, v čem lze jeho stanoviska dosud pokládat za inspirativní, a v čem jsou naopak překonaná.

Etika manželství a rodiny – 3. díl

Etika manželství a rodiny – 3. díl

30. dubna 2010, 11:15

Ve třetí části vzdělávacího cyklu se společně s docentem Jindřichem Šrajerem budeme opět zabývat křesťanským pohledem na život v manželství a v rodině. Tentokrát se zaměříme na poselství Nového Zákona

Etika manželství a rodiny – 2. díl

Etika manželství a rodiny – 2. díl

25. dubna 2010, 16:00

V úvodních částech vzdělávacího cyklu Etika manželství a rodiny přiblížíme konstanty a proměnné v křesťanském pojetí manželského a rodinného života, tedy jeho dějinný vývoj. Tento krok nám pomůže lépe porozumět současným církevním pozicím. 

 Etika manželství a rodiny – 1. díl

Etika manželství a rodiny – 1. díl

16. dubna 2010, 16:00

V první části našeho vzdělávacího cyklu se pokusíme objasnit, co to vlastně je etika? Čemu se tato věda věnuje? Jaká jsou její východiska a k jakému cíli směřuje? Uvidíme, že etika není primárně o příkazech a zákazech, nýbrž o zdařilém životě. Vysvětlíme si, že zdrojem motivace k dobrému jednání je v křesťanské etice sám Bůh.

Nový vzdělávací cyklus Etika manželství a rodiny

Nový vzdělávací cyklus Etika manželství a rodiny

15. dubna 2010, 17:09

V rámci nového vzdělávacího cyklu se budeme zabývat etickými otázkami souvisejícími s manželstvím a rodinou, a to z pohledu křesťanské etiky. Cyklem nás provede doc. Jindřich Šrajer, salesián Dona Bosca, který etiku přednáší na Teologické fakultě Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích.