Etika manželství a rodiny, VI. díl

Etika manželství a rodiny, VI. díl

Vzdělávací cyklus Etika manželství a rodiny pokračuje šestou částí v pondělí 24. května v 16.00. Její reprízu naladíte v neděli 30. 5. v 10.30. Docent Jindřich Šrajer, salesián Dona Bosca, který etiku přednáší na Teologické fakultě Jihočeské univerzity, nás provede krajinou předmanželských vztahů a obdobím známosti. Z pohledu svého oboru, který těsně souvisí se životem každého z nás, nabídne odpovědi na související otázky.

Období známosti a počátků vztahu je velmi důležité, neboť v mnohém utváří podobu budoucího manželství, rodinného společenství. Křesťanská etika chce být v této oblasti nápomocná, blízká člověku. Chce ochraňovat jeho nejvnitřnější sny a touhy. V našem rozhovoru budeme mluvit také o společném soužití před svatbou a pokusíme se objasnit odmítavý postoj křesťanské etiky vůči této stále běžnější praxi.