Etika manželství a rodiny III. díl

Etika manželství a rodiny III. díl

Ve třetí části nového vzdělávacího cyklu, kterou zachytíte v pondělí 3. 5. od 16.00 hodin, se společně s docentem Jindřichem Šrajerem budeme opět zabývat křesťanským pohledem na život v manželství a v rodině. V předešlé části jsme vycházeli ze starozákonního pojetí dané skutečnosti. Tentokrát se zaměříme na poselství Nového Zákona. Uvidíme, že ve světle novozákonní zvěsti už manželské soužití není chápáno jako jediná životní alternativa a je svým způsobem relativizováno. Podobně je relativizována také plodnost. Tím však není nijak umenšena jejich hodnota. Dále si položíme otázku, jak se k manželství stavěl Ježíš.   

V uvedeném cyklu se snažíme nalézt cestu ke zadřilému životu, k němuž směřuje veškerá etika. Docent Jindřich Šrajer, který nás tímto hledáním provází, je salesiánem Dona Bosca a současně přednáší etiku a morální teologii na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V desetidílném pořadu se postupně seznamujeme s teologickým chápáním manželství v dějinách, abychom byli schopni lépe pochopit současné postoje církve k souvisejícím otázkám, a ty aby pro nás nezůstávaly jen prázdnými předpisy, které je nutno zachovávat, ale abychom v nich objevovali ukazatele vedoucí skutečně k životu v hojnosti, o němž mluví Ježíš.