Etika manželství a rodiny VIII. díl

Etika manželství a rodiny VIII. díl

V osmé části vzdělávacího cyklu Etika manželství a rodiny se budeme věnovat tématu vztahů mezi rodiči a dětmi a s ním související otázce výchovy. Docent Jindřich Šrajer, salesián Dona Bosca, který etiku přednáší na Teologické fakultě Jihočeské univerzity, nám pomůže pochopit, co je důležité, aby rodinné vztahy skutečně přispívaly ke zdařilému životu. Pořad naladíte v pondělí 7. června 2010 v 16.00, reprízu uvedeme v neděli 13. června 2010 v 10.30.

Mezigenerační vztahy a otázky spojené s výchovou dětí nejsou jednoduché. V našem dalším rozhovoru připomeneme, že vztah mezi rodiči a dětmi je velmi dynamický a proměnlivý. Vyžaduje kompetenci a také odvahu ze strany rodičů. Děti nejsou jejich majetkem, ale jsou jim pouze svěřeny. Úkolem matky a otce je především dobře vybavit své potomky pro život. V tom jim může pohled křesťanské etiky pomoci.