Etika manželství a rodiny IX. díl

Etika manželství a rodiny IX. díl

Tématem deváté části vzdělávacího cyklu Etika manželství a rodiny budou mezigenerační konflikty, a to především ve vztahu mezi rodiči a prarodiči. Pohled křesťanské etiky nám přiblíží docent Jindřich Šrajer, salesián Dona Bosca, který etiku přednáší na Teologické fakultě Jihočeské univerzity. Rozhovor s ním zachytíte v pondělí 14. června 2010 v 16.00 anebo v nedělní repríze 20. června v 10.30.  

V deváté a předposlední části našeho cyklu se pokusíme společně objevit šance, které s sebou nese vztah tří generací. Uvidíme, že pro bezkonfliktní fungování je velmi důležité uvědomovat si vlastní společenskou roli a s ní související kompetence. Poukážeme na skutečnost, že stáří je významnou hodnotou, jíž může být mladá generace obohacena.