Etika manželství a rodiny – 9. díl

Etika manželství a rodiny – 9. díl

Tématem deváté části vzdělávacího cyklu Etika manželství a rodiny budou mezigenerační konflikty, a to především ve vztahu mezi rodiči a prarodiči. Pohled křesťanské etiky nám přiblíží docent Jindřich Šrajer, salesián Dona Bosca, který etiku přednáší na Teologické fakultě Jihočeské univerzity. 

V deváté a předposlední části našeho cyklu se pokusíme společně objevit šance, které s sebou nese vztah tří generací. Uvidíme, že pro bezkonfliktní fungování je velmi důležité uvědomovat si vlastní společenskou roli a s ní související kompetence. Poukážeme na skutečnost, že stáří je významnou hodnotou, jíž může být mladá generace obohacena.

NyníKomorní hudba
Skladba: Sonáta III d moll BWV 527 pro flétnu a varhany - Vivace; Autor: Bach Johann Sebastian; Sóla: Stivín Jiří  - flétna, Uhlíř Václav - varhany
02:00Dotýkání světla
02:25Písně
03:00Hrajte, kapely!
03:58Písničky před svítáním
04:45Jitro s dechovkou
05:00Písně

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.

Regiony

Regiony