Úvod do teologie Trojjediného Boha

Vzdělávacím cyklem Úvod do teologie Trojjediného Boha provázel prof. Ctirad Václav Pospíšil. Pořady vznikly na základě jeho monografie Jako v nebi, tak i na zemi.

Úvod do teologie Trojjediného Boha 28. díl

Úvod do teologie Trojjediného Boha 28. díl

16. dubna 2010, 10:55

V závěrečném díle vzdělávacího cyklu dogmatiky profesor Ctirad Václav Pospíšil ukončí výklad VIII. kapitoly o společných charakteristikách božství. Nabídne úvahy o jediném „My" Boha Otce, Syna a Ducha svatého jako o čiré „superpodstatě“. Premiéra 28. pořadu byla 12.04.2010. Druhou reprízu uvede Jana Beránková v neděli 18.dubna v 10.30 hodin. Pořady jsou uloženy v audioarchivu Proglasu.

Úvod do teologie Trojjediného Boha 27. díl

Úvod do teologie Trojjediného Boha 27. díl

3. dubna 2010, 15:10

V předposledním díle vzdělávacího cyklu dogmatiky se bude profesor Ctirad Václav Pospíšil opět zabývat společnými charakteristikami Boha Otce, Syna a Ducha svatého. Nabídne úvahy o čase a prostoru, o materialitě světa a duchovosti Boha Otce, Syna a Ducha. Premiéra je v pondělí 05.04.2010 v 16 hodin. Druhá repríza v neděli 11.04.2010 v 10:30 hodin

Úvod do teologie Trojjediného Boha 26. díl

Úvod do teologie Trojjediného Boha 26. díl

28. března 2010, 12:16

Čekají nás závěrečné tři díly vzdělávacího cyklu dogmatiky. Profesor Ctirad Václav Pospíšil se v nich bude věnovat výkladu VIII. kapitoly své monografie "Jako v nebi, tak i na zemi". Je nadepsaná "Společné charakteristiky Boha Otce, Syna a Ducha svatého". K poslechu premiéry 26. pořadu vzdělávacího cyklu dogmatiky nás Jana Beránková pozve v pondělí 29.03.2010 v 16 hodin. Druhou reprízu uvádíme v neděli 4. dubna v 10.30 hodin. 

Úvod do teologie Trojjediného Boha 25. díl

Úvod do teologie Trojjediného Boha 25. díl

20. března 2010, 12:53

Profesor Ctirad Václav Pospíšil v tomto díle ukončí výklad VII. kapitoly monografie "Jako v nebi, tak i na zemi" . Bude hovořit o problematice přivlastňování esenciálních vlastností Otci, Synu a Duchu svatému a o rozlišování působení jednotlivých osob Trojice „navenek“. K poslechu premiéry 25. pořadu vzdělávacího cyklu dogmatiky zve Jana Beránková v pondělí 22.03.2010 v 16 hodin. První reprízu naladíte v nočním programu následující čtvrtek pět minut po půlnoci, druhou reprízu v neděli 28. března 2010 v 10.30 hodin. Pořady jsou uloženy v archivu Proglasu.

Úvod do teologie Trojjediného Boha 24. díl

Úvod do teologie Trojjediného Boha 24. díl

20. března 2010, 12:27

V monografii "Jako v nebi, tak i na zemi" se stále ještě věnujeme VII. kapitole a v ní trvalým tématům západní trinitologie. Prof. Ctirad Václav Pospíšil vyloží teologický pojem Trinitární perichoreze  – vzájemné prostupování osob v božské Trojici. Premiéru 24. pořadu vzdělávacího cyklu dogmatiky připravila Jana Beránková na pondělí 15. března 2010 v 16 hodin. První reprízu naladíte v nočním programu následující čtvrtek pět minut po půlnoci, druhou reprízu v neděli 21. března 2010 v 10.30 hodin. Pořady jsou uloženy v archivu Proglasu.

Úvod do teologie Trojjediného Boha 23. díl

Úvod do teologie Trojjediného Boha 23. díl

5. března 2010, 15:38

Ve 23. pořadu vzdělávacího cyklu dogmatiky budeme pokračovat v VII. kapitole monografie Jako v nebi, tak i na zemi. Profesor Ctirad Václav Pospíšil vyloží Bonaventurovo trinitární schéma. Jana Beránková zve k poslechu premiéry v pondělí 8. března 2010 od 16 hodin. První reprízu uvádíme v nočním programu následující čtvrtek pět minut po půlnoci, druhou reprízu v neděli 14. března v 10.30. Pořady najdete v audioarchivu a na webových stránkách Proglasu.

Úvod do teologie Trojjediného Boha 22. díl

Úvod do teologie Trojjediného Boha 22. díl

5. března 2010, 08:13

Profesor Ctirad Václav Pospíšil nám tentokrát představí Richarda od Sv. Viktora. Dílo tohoto významného teologa 12. století z opatství svatého Viktora blízko Paříže patří ke stálým inspiracím západní trinitologie. K premiéře 22. dílu vzdělávacího cyklu dogmatiky zve Jana Beránková v pondělí 1. března 2010 v 16 hodin. Pořad opakujeme v nočním programu ve čtvrtek 4. března 2010, druhou reprízu naladíte v neděli 7. března 2010 v 10.30.

Úvod do teologie Trojjediného Boha 21. díl

Úvod do teologie Trojjediného Boha 21. díl

21. února 2010, 14:43

Profesor Ctirad Václav Pospíšil nám tentokrát vysvětlí, co znamená pojem "Filioque", který se objevuje jako dodatek západní teologie k Nicejsko-konstantinopolskému vyznání víry. K premiéře 21. dílu vzdělávacího cyklu dogmatiky zve Jana Beránková v pondělí 22. února 2010 od 16 hodin. Opakujeme následující čtvrtek pět minut po půlnoci, druhou reprízu uvádíme v neděli 28. února 2010 v 10.30. Pořady jsou uloženy v audioarchivu.

Úvod do teologie Trojjediného Boha 20. díl

Úvod do teologie Trojjediného Boha 20. díl

14. února 2010, 18:16

S profesorem Ctiradem Václavem Pospíšilem poznáváme teď trvalá témata západní trinitologie. Minule jsme se začali zabývat sv. Augustinem a jeho psychologickou teorií. Dnes přijde na řadu Augustinova teorie vnitrobožských vztahů. K poslechu premiéry 20. pořadu vzdělávacího cyklu dogmatiky na vlnách Proglasu vás pozve Jana Beránková v pondělí 15. února 2010 v 16 hodin. První reprízu uvádíme v nočním programu následující čtvrtek pět minut po půlnoci, druhou reprízu v neděli 21. února 2010 v 10.30. Pořady můžete vyhledat také v audioarchivu a na webových stránkách Proglasu.

Úvod do teologie Trojjediného Boha 19. díl

Úvod do teologie Trojjediného Boha 19. díl

7. února 2010, 14:17

Trvalá témata západní trinitologie popisuje v VII. kapitole své monografie profesor Ctirad Václav Pospíšil. V následujících šesti pořadech nám představí trojiční teologii sv. Augustina, Richarda od sv. Viktora a sv. Bonaventury. Také vysvětlí pojmy "filioque", "perichoreze" a působení jednotlivých osob Trojice "navenek". Premiéru devatenáctého dílu vzdělávacího cyklu dogmatiky vám Jana Beránková nabídne v pondělí 8. února 2010 od 16 hodin. První reprízu uvádíme v nočním programu následující čtvrtek pět minut po půlnoci, druhou v neděli 14. února v 10.30. Pořady můžete vyhledat také v audioarchivu na těchto webových stránkách.

Úvod do teologie Trojjediného Boha 18. díl

Úvod do teologie Trojjediného Boha 18. díl

7. února 2010, 10:40

Profesor Ctirad Václav Pospíšil v tomto díle ukončí VI. kapitolu o zrodu trinitologie v prvních čtyřech staletích křesťanské éry výkladem o jednání Konstantinopolského koncilu, který se konal v roce 381. Osmnáctý pořad vzdělávacího cyklu dogmatiky vám Jana Beránková nabídne v pondělí 1. února 2010 od 16 hodin. První reprízu uvádíme v nočním programu následující čtvrtek pět minut po půlnoci, druhou reprízu v neděli 7. února v 10 hodin 30 minut. Pořady můžete vyhledat také v audioarchivu a na webových stránkách Proglasu.

Úvod do teologie Trojjediného Boha 17. díl

Úvod do teologie Trojjediného Boha 17. díl

23. ledna 2010, 21:00

V monografii "Jako v nebi, tak i na zemi" stále probíráme VI. kapitolu o zrodu trinitologie a formulaci trinitárního dogmatu v prvních čtyřech staletích křesťanské éry. Prof. Ctirad Václav Pospíšil bude nyní hovořit o arianismu a 1. nicejském koncilu. 17. pořad vzdělávacího cyklu dogmatiky připravila Jana Beránková na pondělí 25. ledna 2010 v 16 hodin. První reprízu uvádíme v nočním programu následující čtvrtek pět minut po půlnoci, druhou reprízu v neděli 31. ledna 2010 v 10.30. Pořady můžete vyhledat také v audioarchivu Proglasu.

Úvod do teologie Trojjediného Boha 16. díl

Úvod do teologie Trojjediného Boha 16. díl

19. ledna 2010, 13:58

Zrod trinitologie a formulace trinitárního dogmatu v prvních čtyřech staletích křesťanské éry. To je název VI. kapitoly monografie "Jako v nebi, tak i na zemi". Její autor profesor Ctirad Václav Pospíšil nám tentokrát přiblíží hereze odporující Boží jednotě a názory teologů před ariánskou krizí. Premiéru 16. dílu vzdělávacího cyklu dogmatiky připravila Jana Beránková na pondělí 18. ledna 2010 v 16 hodin. Reprízu uvádíme v neděli 24. ledna 2010 v 10.30 hodin.

Úvod do teologie Trojjediného Boha 15. díl

Úvod do teologie Trojjediného Boha 15. díl

10. ledna 2010, 14:32

V monografii "Jako v nebi, tak i na zemi" probíráme s profesorem Ctiradem Václavem Pospíšilem stále ještě VI. kapitolu nadepsanou Zrod trinitologie a formulace trinitárního dogmatu v prvních čtyřech staletích křesťanské éry. Tentokrát se budeme věnovat bludům proti pluralitě osob v Bohu. Společně je označujeme jako monarchianismus. K poslechu 15. dílu vzdělávacího cyklu dogmatiky vás Jana Beránková pozve nejprve v pondělí 11. ledna 2010 v 16 hodin. Reprízu uvádíme v neděli 17. 1. 2010 v 10.30 hodin.

Úvod do teologie Trojjediného Boha 14. díl

Úvod do teologie Trojjediného Boha 14. díl

3. ledna 2010, 12:33

V monografii profesora Ctirada Václava Pospíšila "Jako v nebi, tak i na zemi" nalistujeme VI. kapitolu nadepsanou Zrod trinitologie a formulace trinitárního dogmatu v prvních čtyřech staletích křesťanské éry. Čeká nás přehled základních trinitárních herezí. Blíže představíme markionismus.  K poslechu 14. dílu vzdělávacího cyklu dogmatiky vás Jana Beránková pozve nejprve v pondělí 04.01.2010 v 16 hodin. Druhou reprízu uvádíme v neděli 10.01.2010 v 10.30 hodin.