Náboženská redakce nabízí

Proglas je stanice postavená na křesťanských hodnotách, proto v jejím vysílání nesmějí chybět základní kameny křesťanství – modlitba a svědectví o víře.

 • Bohoslužby o nedělích i o všedních dnech přenášíme z nejrůznějších míst.
 • Růženec se s námi můžete pomodlit několikrát týdně.
 • K Modlitbě rodin se můžete připojit vždy v neděli v podvečer.
 • Modlitba Korunky k Božímu milosrdenství
 • Polední modlitba
 • Myšlenka na den nabízí třikrát denně krátké zastavení, ztišení a zamyšlení
 • Křížová cesta
 • Duchovní slovo
 • Simeonovo kantikum - modlitba na konci dne
 • Evangelium na každý den
 • Urbi et Orbi

A především jsme si vědomi, že bez vašich modliteb, proseb a obětí by naše vysílání bylo zhola nemožné. Prosíme, pamatujte na nás!

Postní variace II

Postní variace II

17. února 2016, 09:09

Kniha Jonáš předkládá neuvěřitelný příběh o velikém významu kajícnosti.

Postní variace

Postní variace

8. února 2016, 05:00

Půst jako výchova k důvěře, pokání, nebo taky prevence před hříchem.

Dotýkání světla - Tomáš Špidlík a jeho vztah k umění

Dotýkání světla - Tomáš Špidlík a jeho vztah k umění

29. ledna 2016, 15:03

Doc. KTF UK Karel Sládek se ve druhém pořadu o významném českém kardinálu a teologovi věnuje jeho vztahu k umění a výkladu ikon. 

Modleme se s Pannou Marií a sv. Štěpánem

Modleme se s Pannou Marií a sv. Štěpánem

21. prosince 2015, 01:00

Velebí Vaše duše Pána a jásá Váš duch v Bohu, ve Vašem spasiteli?

Modleme se s Tobiášem a Sárou

Modleme se s Tobiášem a Sárou

15. prosince 2015, 05:00

Sára v modlitbě prosila o smrt. A Bůh její modlitbu vyslyšel!

Modleme se s Šalamounem

Modleme se s Šalamounem

8. prosince 2015, 05:00

Král Šalamoun dostal obrovské privilegium. Hospodin mu dovolil postavit chrám.

Modleme se s Izraelovými syny

Modleme se s Izraelovými syny

1. prosince 2015, 05:00

Nejspíš znáte příběh Josefa, jak ho deset bratří chtělo zavraždit ale nakonec ho zpeněžili.

Modleme se s Jákobem

Modleme se s Jákobem

23. listopadu 2015, 10:28

V adventní době se necháme inspirovat příběhy biblických postav pro život modlitby. Tomuto tématu věnujeme relaci Dotýkání světla, kterou naladíte v pátek ve 22.00 hodin nebo v neděli v 17.30. První díl inspirovaný bojem praotce Jákoba vysíláme už 27. listopadu 2015. Naším hostem bude vždy premonstrát Gorazd Krušina, kterého můžete znát z dřívějších Dotýkání světla.

Dotýkání světla: soukromá zjevení

Dotýkání světla: soukromá zjevení

31. srpna 2015, 11:13

O problematice soukromých zjevení budeme v pořadu Dotýkání světla hovořit s farářem farnosti Dolní Bojanovice P. Petrem Karasem. Naladíte v pátek 4. září 2015 ve 22.00 hod., opakujeme v neděli 6. září ve v 17.30 hod.

Dotýkání světla: Být "single"

Dotýkání světla: Být "single"

21. května 2015, 15:28

S psychologem a psychoterapeutem Markem Macákem o tom, proč jsou svobodní lidé v církevních společenstvích obtížně přijímáni, jak lze smysluplně využít volného času, který člověk bez rodiny má, a taky o tom, že zdravá identita křesťana by neměla být zúžena na volbu mezi manželstvím a zasvěceným životem. Poslouchejte v pátek 22. května ve 22.00, pokračování potom v pátek 29. května ve stejnou dobu.

Zasvěcení dnes III

Zasvěcení dnes III

23. dubna 2015, 15:04

Jezuita

Zasvěcení dnes II

Zasvěcení dnes II

16. dubna 2015, 14:43

Kapucín a kapucínka.

Zasvěcení dnes

Zasvěcení dnes

10. dubna 2015, 16:04

Dominikán a dominikánka.

Pojď za mnou! – Ježíš prožívající emoce

Pojď za mnou! – Ježíš prožívající emoce

26. března 2015, 13:40

Ježíš dovedl zaplakat, dovedl pohladit, snad i obejmout.

Pojď za mnou! – Ježíš pracující

Pojď za mnou! – Ježíš pracující

19. března 2015, 08:40

Většinu svého života Ježíš tvrdě manuálně pracoval.