Dotýkání světla - Karmel sv. Josefa v Praze 2. díl

Dotýkání světla - Karmel sv. Josefa v Praze 2. díl

V klášteře bosých karmelitek u kostela sv. Benedikta na Hradčanském náměstí nás podruhé přivítá S. Milada Jiřina Burgerová. V pátek 15. dubna 2016 ve 22 hodin. Repríza pořadu je v neděli v 17. 30 hodin.

Tereziánské charisma

Vznik tereziánské rodiny uvnitř Karmelu je úzce spojen s procesem duchovního života svaté Terezie a s jejím charismatem, především s jejími mystickými milostmi. Boží Prozřetelnost k ní později přidružila svatého Jana od Kříže. Ten Terezii připisoval charisma, které dává Bůh zakladatelům.

Oba „v jistém smyslu položili základy tohoto řádu“ (Pavel VI.). Jejich nauka a zkušenost, obsažené a předávané v jejich spisech, zvláště v tom, co se týká nejhlubšího sjednocení s Bohem a cesty, která k němu vede, byly víc než osobní dary. Byly to milosti udělené řádu a tvoří součást charismatu, které má prožívat každá bosá karmelitka. (ze Stanov mnišek).

O spiritualitě sester z Karmelu sv. Josefa u kostela sv. Benedikta v Praze na Hradčanském náměstí hovoří O spiritualitě  (audio MP3)v pořadu Dotýkání světla S. Milada Jiřina Burgerová.

Pořad připravila Jana Beránková ze Studia Kristián Praha

Více najdete na stránkách http://bosekarmelitky.cz/

Oba pořady (1. díl měl premiéru 8. dubna 2016) uchovává Audioarchiv Proglasu Audioarchiv

NyníKoncert vážné a duchovní...
Skladba: Smyčcový kvartet C dur, opus 76, číslo 3  "Císařský"  Hob. III.77 - Poco adagio; Autor: Haydn Joseph; Soubor: Pražákovo kvarteto
23:50Duchovní slovo
23:58Půlnoční modlitba
00:00Hymna a chorál Svatý...
00:05Všimli jsme si
01:00Komorní hudba
02:00Z archivu vzdělávacích...

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.

Regiony

Regiony