Dotýkání světla - Paulínky 1. díl

Dotýkání světla - Paulínky 1. díl
18. března 2013 Dotýkání světla Autor: Jana Beránková

O spiritualitě a formaci řeholních sester v Kongregaci Dcer sv. Pavla (FSP) - Paulínek hovoří S. Anna Mátiková a S. Andrea Hýblová. Premiéra je v úterý 19. 03. 2013 ve 22 hodin. Pořad opakujeme v pondělí 25. 03. 2013 v 9.30 hodin.

Paulínská rodina byla založena blahoslaveným Jakubem Alberionem v roce 1914. Tvoří ji 10 řádů a laických společenství, které chovají úctu zejména ke sv. Pavlovi. Posláním je šířit znalost evangelia a lásky Krista všemi možnými způsoby moderních sdělovacích prostředků. Odpovídat na duchovní potřeby současných lidí moderní cestou.

Při zrodu kongregace Dcer svatého Pavla v roce 1915 byla věrnou a moudrou spolupracovnicí Jakuba Alberioneho mladá dívka jménem Tereza Merlo. Při řeholních slibech Tereza přijala jméno Tekla. Tak se podle tradice jmenovala první učednice apoštola Pavla. Pod jejím vedením se Dcery svatého Pavla z Itálie brzo vydaly také do Brazílie, Argentiny, Spojených států amerických, ale také do dalších zemí světa.

Do Čech přišly Paulínky z Itálie v roce 1993. Tvoří malou šestičlennou mezinárodní komunitu.

Od roku 2009, kdy jsme prožívali jubilejní rok sv. apoštola Pavla, můžeme hledat mnoho informací na nových internetových stránkách. Paulínky totiž  spustily webovou stránku www.svatypavel.paulinky.cz. Tam si můžeme mnohé najít o apoštolu Pavlovi. Jsou tam také  materiály pro katechety nebo animátory setkávání mladých.

Ve spolupráci s Tv Noe vydaly DVD – zajímavý dokument o životě a misijních cestách sv. Pavla. Další  doprovodné tištěné materiály a mnoho zajímavých knih nabízí Knihkupectví Paulínky, které vzniklo na nádvoří františkánského kláštera u P. M. Sněžné na Jungamannově náměstí v Praze. Čas od času se tu konají i velmi užitečné prezentace nových knižních titulů.

Takový je viditelný konkrétní apoštolát malé komunity sester Paulínek – Dcer apoštola Pavla.  O historii paulínské rodiny, jejím zakladateli a působení Paulínek ve světě budou sestry Anna Mátiková a Andrea Hýblová hovořit v dalším pořadu.