Komunita Blahoslavenství 1

Komunita Blahoslavenství 1

Pořad v souvislostech


Komunita Blahoslavenství
Budeme vysílat

O ctnostech
O ctnostech
O ctnostech
Vysílali jsme


O ctnostech

O ctnostech

O ctnostech
Audioarchiv
14. ledna 2022 Dotýkání světla Autor: Daniel Blažke

V Dotýkání světla věnujeme krátkou sérii Komunitě Blahoslavenství, která má své centrum v Dolanech u Olomouce. U krbu se kolem mikrofonu sešli tři zástupci různých větví - za kněžskou otec Vojtěch, za zasvěcený život sestra Lucie a za laické členy paní Věra. Poslouchejte v sobotu 15. ledna 2022 ve 20.15. 

V úvodním dílu se zaměříme na krátkou charakteristiku těchto tří větví komunity a popíšeme hlavní symboly společenství, které se dívá na Krista jako na Lva z Judy a jako na obětovaného Beránka. Dotkneme se tedy dvou základních rysů této spirituality - pokory a oslavení.