Komunita Blahoslavenství 3

Komunita Blahoslavenství 3

Pořad v souvislostech


Komunita Blahoslavenství
Budeme vysílat

O ctnostech
O ctnostech
O ctnostech
Vysílali jsme


O ctnostech

O ctnostech

O ctnostech
Audioarchiv
25. ledna 2022 Dotýkání světla Autor: Daniel Blažke

Cyklus Dotýkání světla se potřetí věnuje Komunitě Blahoslavenství a všímá si jejího širšího společenství, jako jsou přátelé Beránka nebo učedníci Beránka. Přiblíží další akce pro mládež i jiné. Dotýkání světla poslouchejte 15 minut po 20 hodině v sobotu 29. ledna.

O vztahu k Panně Marii hovoří otec Vojtěch: