La Salette, Lurdy a Fatima

Pořad v souvislostech


Soukromá zjevení
Budeme vysílat

Dotýkání světla
Blahoslavenství z hory i roviny
Blahoslavenství z hory i roviny
Vysílali jsme


Blahoslavenství z hory i roviny

Blahoslavenství z hory i roviny

Třikrát s Tomášem Špidlíkem
Audioarchiv
10. května 2017 Dotýkání světla Autor: Marek Chvátal

V druhém pokračování série o soukromých zjeveních v rámci relace Dotýkání světla bude řeč o třech mariánských zjeveních, která církev uznala za nadpřirozená.

Uznaných soukromých zjevení ve srovnání s těmi problematickými je velmi málo. Jako první jsme vybrali La Salette, kde se zjevila Panna Maria 19. žáří 1846 Melánii Calvatové a Maximinovi Giraudovi. V Lurdech se od roku 1858 zjevovala Panna Maria Bernadettě Soubirousové a před 100 lety ve Fatimě Lucii Santosové a Františku a Jacintě Martovým.

Zdaleka to není pravidlem, ale u těchto soukromých zjevení byli vizionáři pouze děti. Šlo o chudé, spíše v bídě žijící, děti. Jejich strádání a utrpení mělo mnoho podob. Melánie prožívala bolestné odmítnutí od vlastní matky. Lucie, do té doby bezpodmínečně milovaná, si musela od rodiny mnohé vytrpět po začátku zjevení, protože jí doma nevěřili. Přesto poslechla i s Františkem a Jacintou výzvu a umrtvovali se skutky pokání až k hranici sebepoškozování.

O poselství a znameních těchto soukromých zjevení hovoříme na Proglasu s teologem P. Jaroslavem Filkou.