O ctnostech - Umírněnost

O ctnostech - Umírněnost

Pořad v souvislostech


O ctnostech
Budeme vysílat

Útěcha skrze Zjevení
Útěcha skrze Zjevení
Útěcha skrze Zjevení
Vysílali jsme


Útěcha skrze Zjevení

Útěcha skrze Zjevení

Útěcha skrze Zjevení
Audioarchiv
16. července 2018 Dotýkání světla Autor: Daniel Blažke

V rámci Dotýkání světla věnujeme morální nauce církve cyklus O ctnostech. Budeme se o nich bavit s P. Pavlem Kafkou.

V pořadu Dotýkání světla uzavíráme část věnovanou kardinálním ctnostem pojednáním o umírněnosti. P. Pavel Kafka mluví o dobré míře všech věcí, která je nezbytná k tomu, aby bylo jednání nejen dobré, ale i krásné. Pořad podkresluje skladba Ralpha Vaughana Williamse: Pět variací na smrt Lazara.