O ctnostech - Umírněnost

O ctnostech - Umírněnost

Pořad v souvislostech


O ctnostech
Budeme vysílat

Dotýkání světla
Ukaž tvář svou nejdražší!
Ukaž tvář svou nejdražší!
Vysílali jsme


Ukaž tvář svou nejdražší!

Ukaž tvář svou nejdražší!

Ukaž tvář svou nejdražší!
Audioarchiv
16. července 2018 Dotýkání světla Autor: Daniel Blažke

V rámci Dotýkání světla věnujeme morální nauce církve cyklus O ctnostech. Budeme se o nich bavit s P. Pavlem Kafkou.

V pořadu Dotýkání světla uzavíráme část věnovanou kardinálním ctnostem pojednáním o umírněnosti. P. Pavel Kafka mluví o dobré míře všech věcí, která je nezbytná k tomu, aby bylo jednání nejen dobré, ale i krásné. Pořad podkresluje skladba Ralpha Vaughana Williamse: Pět variací na smrt Lazara.