O ctnostech - Umírněnost

O ctnostech - Umírněnost

Pořad v souvislostech


O ctnostech
Budeme vysílat

Soukromá zjevení
Soukromá zjevení
Vychoval mě gangster
Vysílali jsme


Přemožen Bohem

Přemožen Bohem

Vychoval mě gangster
Audioarchiv
16. července 2018 Dotýkání světla Autor: Daniel Blažke

V rámci Dotýkání světla věnujeme morální nauce církve cyklus O ctnostech. Budeme se o nich bavit s P. Pavlem Kafkou.

V pořadu Dotýkání světla uzavíráme část věnovanou kardinálním ctnostem pojednáním o umírněnosti. P. Pavel Kafka mluví o dobré míře všech věcí, která je nezbytná k tomu, aby bylo jednání nejen dobré, ale i krásné. Pořad podkresluje skladba Ralpha Vaughana Williamse: Pět variací na smrt Lazara.