Píseň písní: Naleznete-li mého milého

Píseň písní: Nebuďte, neprobuďte!

Pořad v souvislostech


Píseň písní
Budeme vysílat

Soukromá zjevení
Vychoval mě gangster
Vychoval mě gangster
Vysílali jsme


Přemožen Bohem

Přemožen Bohem

Vychoval mě gangster
Audioarchiv
19. prosince 2017 Dotýkání světla, Advent Autor: Marek Chvátal

Znovu vybíhá milá do noci hledat milého. Jenže tentokrát ji to bude hodně stát.

Otevíráme čtvrtou báseň Písně písní. Láska nevěsty prošla těžkou zkouškou. Za noci hledala milého. Nehleděla na sebe, na své bezpečí. Znovu vyběhla do ulic. Podobně jako v druhé básni. Tentokrát ji však strážci surově zbili a zostudili.

Může si za to ale milá sama? Otálela a rozmýšlela se, zda má vůbec vstát a jít milému otevřít. Možná se dlouho strojila, záměrně na sebe nechala čekat. A svou vzácnou příležitost k setkání s ním promarnila.

Opravdovost lásky se však ukazuje jinde. Zbitá i ponížená, ale stále hledající, vyznává lásku svému milému. Je nemocná láskou k němu a právě v takovém stavu dokáže vychválit svého milého. A ve chvíli, kdy se zdá vše ztracené, milého objeví a už neztratí. Už ví, že je jeho a on je její!

O velikosti lásky v Písni písní rozjímáme s P. Gorazdem Krušinou, OPraem.