Pouštní krize – Obnova

Pouštní krize – Obnova

Pořad v souvislostech


Pouštní krize
Budeme vysílat

Blahoslavenství z hory i roviny
Dotýkání světla
Blahoslavenství z hory i roviny
Vysílali jsme


Blahoslavenství z hory i roviny

Třikrát s Tomášem Špidlíkem

Třikrát s Tomášem Špidlíkem
Audioarchiv
14. prosince 2016 Dotýkání světla, Advent Autor: Marek Chvátal

Boží lid na poušti zhřešil (udělal si modlu), přijal trest a činil pokání. Díky tomu mohl vystoupit Mojžíš opět za Hospodinem na horu Sinaj s novými deskami.

Kniha Exodus vypráví o tom, že Mojžíš původní desky se Zákonem roztříštil, když viděl Izraelity křepčit před zlatým býčkem. Lidé se ale nakonec zřekli model a všeho, co by jim je mohlo připomínat. A Mojžíš přicházel za Hospodinem do stanu setkáváním, aby spolu rozmlouvali tváří v tvář. Situace se tedy uklidnila. Ale aby mohl Boží lid znovu vyjít na cestu do zaslíbené země, musí obnovit smlouvu s Hospodinem. Mojžíš tedy znovu přijímá od Boha Zákon, na který Izraelité tentokrát trpělivě počkali. Obnovení vztahů a smíření se zdařilo.

Rozhovor s biblistou Petrem Chalupou nad příběhem z knihy Exodus o putování Božího lidu po poušti do zaslíbené země vysíláme v pátek 16. prosince 2016 ve 20.15. a v neděli 18. prosince v 17.30.

NyníDuchovní hudba
Skladba: Missa Bruxellensis XXIII vocum - Credo; Autor: Biber Heinrich Ignaz Franz von; Dirigent: Savall Jordi; Soubor: La capella reial de Catalunya
09:00Mše svatá
10:00Varhanní hudba
10:30Vzdělávací cyklus
11:00Proglaso
11:57Myšlenka na den
12:00Anděl Páně

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.

Regiony

Regiony