Pouštní krize – Obnova

Pouštní krize – Obnova

Pořad v souvislostech


Pouštní krize
Budeme vysílat

Masaryk iritující a fascinující
Masaryk iritující a fascinující
O stáří
Vysílali jsme


Masaryk iritující a fascinující

Masaryk iritující a fascinující

Masaryk iritující a fascinující
Audioarchiv
14. prosince 2016 Dotýkání světla, Advent Autor: Marek Chvátal

Boží lid na poušti zhřešil (udělal si modlu), přijal trest a činil pokání. Díky tomu mohl vystoupit Mojžíš opět za Hospodinem na horu Sinaj s novými deskami.

Kniha Exodus vypráví o tom, že Mojžíš původní desky se Zákonem roztříštil, když viděl Izraelity křepčit před zlatým býčkem. Lidé se ale nakonec zřekli model a všeho, co by jim je mohlo připomínat. A Mojžíš přicházel za Hospodinem do stanu setkáváním, aby spolu rozmlouvali tváří v tvář. Situace se tedy uklidnila. Ale aby mohl Boží lid znovu vyjít na cestu do zaslíbené země, musí obnovit smlouvu s Hospodinem. Mojžíš tedy znovu přijímá od Boha Zákon, na který Izraelité tentokrát trpělivě počkali. Obnovení vztahů a smíření se zdařilo.

Rozhovor s biblistou Petrem Chalupou nad příběhem z knihy Exodus o putování Božího lidu po poušti do zaslíbené země vysíláme v pátek 16. prosince 2016 ve 20.15. a v neděli 18. prosince v 17.30.

NyníHudební zastavení
Skladba: Kantáta "Schmücke dich, o liebe Seele" BWV 180 - Chorál; Autor: Bach Johann Sebastian; Dirigent: Rilling Helmuth; Sóla: Augér Arleen - soprán, Watkinson Carolyn - alt, Kraus Adalbert - tenor, Heldwein Walter - bas; Soubor: Gächinger Kantorei Stuttgart
19:00Pohádka - večerní zíváček
19:15Jak se Vám líbí
20:00Večerní zprávy Proglasu,...
20:15Z regionálních studií
20:40Křesťanská píseň
20:45Radio Vatikán dnes

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.

Regiony

Regiony