Slepé uličky teologie I – 9. díl

Slepé uličky teologie I – 9. díl

Pořad v souvislostech


Slepé uličky teologie I
Budeme vysílat

Dotýkání světla
Soukromá zjevení
Soukromá zjevení
Vysílali jsme


Soukromá zjevení

Soukromá zjevení

Soukromá zjevení
Audioarchiv
22. června 2019 Dotýkání světla Autor: Daniel Blažke

Ještě jednou herezí, se kterou bojoval sv. Augustin z Hippo, byl donatismus. V sobotu 22. června v 20.15 tento heterodoxní směr představí Slepé uličky teologie. 

Donatismus vznikl spíše na základě rozdílné církevní praxe, která si pak nalezla teologické zdůvodnění. Ve středu pozornosti je teologie svátosti a její hodné slavení. Donatistický rozkol, i tendence ohrožující zdravou víru současných křesťanů nám přiblízí P. Zdeněk Drštka.