Útěcha skrze Zjevení – Vláda šelem

Útěcha skrze Zjevení – Vláda šelem

Pořad v souvislostech


Útěcha skrze Zjevení
Budeme vysílat

Blahoslavenství z hory i roviny
Dotýkání světla
Blahoslavenství z hory i roviny
Vysílali jsme


Blahoslavenství z hory i roviny

Třikrát s Tomášem Špidlíkem

Třikrát s Tomášem Špidlíkem
Audioarchiv

Ve čtvrtém pokračování rozhovorů nad knihou Zjevení se podíváme na její 12. a 13. kapitolu. Dočteme se v nich o drakovi, který se snažil zabít ženu oděnou světlem a její dítě a o dvou šelmách, které sváděly lidi k hříchům.

Sedm polnic, o kterých byla řeč minule, ukázalo na opravdového svůdce světa a jeho dílo. Proto se demaskovaný nepřítel dal do otevřeného boje proti Bohu a jeho věrným. Sv. Jan měl vidění ženy oděné sluncem, směsícem pod nohama a s korunou dvanácti hvězd kolem hlavy. Někteří exegeté jsou přesvědčeni, že se má jednat o Pannu Marii. S naším pravidelným hostem P. Gorazdem Krušinou O.Praem. si povíme, jaká jsou další vysvětlení. Jisté ale je, že tato žena porodí spasitele, který je jako dítě před drakem zázračně zachráněn. Veškeré snahy draka byly jakoby předem marné.

Proto tento drak povolal dvě šelmy. Jednu z moře a druhou ze země. Vypadaly jako mocné a v jejich vzhledu můžeme vnímat i napodobování či parodování Boha a jeho moci. Tyto šelmy měly velkou moc. Směly nutit národy k tomu, aby se jim klaněly. Dokonce ve válkách vítězily nad těmi, kdo se neprovinily. Šlo o období zkoušky pro věrné, než Boží andělé ohlásí soud.