Katecheze v dějinách a současnosti, 20. díl

Katecheze v dějinách a současnosti, 20. díl

Iniciace znamená v doslovném překladu z latiny "vstupovat dovnitř". Jde tedy o proces vstupování člověka do určité skupiny nebo společenství. Pro křesťanskou iniciaci se člověk rozhoduje na základě toho, že uvěřil v Boha. Jejím cílem, pomocí svátostí křtu, biřmování, eucharistie a přípravy na tyto svátosti, je vyzrávání ve víře a ztotožnění se se společenstvím církve.

Od druhé poloviny druhého století po Kristu chápe církev iniciaci jako několikaletou svátostnou formaci. V té době vstupovali do církve převážně dospělí. Proto také přijímali iniciační svátosti najednou během jednoho obřadu. Ve středověku již převažoval počet pokřtěných dětí. Proto se biřmování a eucharistie také slaví zvlášť.

Křesťanská iniciace je prováděna svátostnou formou. Jde ale o víc, než jen o přípravu na přijímání svátostí. Katecheze iniciace potřebuje, aby byla součástí živého společenství, aby nebyla delegována pouze na lidi, kteří jsou považováni za speciálně vystudované pro takové případy.

Pokud vás zajímá, jak by mohla či měla katecheze iniciace vypadat, nalaďte si Proglas 20. 2. 2012 v 16.00 hodin (a nebo reprízy 23. 2. 2012 v 00.05 a 26. 2. 2012 v 10.30).

 

Marta Kerlínová

Svátek má: sv. Myron / Petra

Moderuje: Marta Kerlínová
NyníTřikrát z Proglasu
Píseň: Every Little Thing She Does Is Magic (2010); Interpret: Sting; Album: Sting: Symphonicities
08:00Zprávy ČRo Dvojka
08:05Písničky
08:45Radio Vatikán včera
09:00Vážná hudba
09:15Uši k duši (TWR)
09:30Studio Hroznata

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.

Regiony

Regiony