Liturgie svátostí – Iniciační svátosti I.

Liturgie svátostí – Iniciační svátosti I.
15. dubna 2011 Nábo, Studio Radim Autor: Marek Chvátal

Mezi iniciační svátosti patří křest, biřmování a eucharistie. Platí odlišné podmínky, pokud tyto svátosti přijímá dítě nebo dospělý člověk. V tomto dílu se budeme s prof. P. Františkem Kunetkou věnovat iniciaci dospělých. 3. díl vzdělávacího cyklu o liturgii svátostí vysíláme v pondělí 18. dubna 2011 v 16.00 hodin.

Pokud se dospělý člověk rozhodne stát křesťanem, otevře se před ním poměrně dlouhá cesta. Liturgové ji dělí na 4 etapy, mezi kterými jsou tři stupně:

První etapou je samotné obrácení a rozhodnutí se pro křesťanství. Po něm následuje první stupeň přijetí do katechumanátu. Období katechumenátu je druhou etapou a po ní následuje druhý stupeň přijetí do bližší přípravy na přijetí iniciačních svátostí. Třetí etapu bližší přípravy uzavírá třetí stupeň, což je samotné přijetí iniciačních svátostí. To završuje období mystagogie, uvedení do tajemství víry. Více se doslechnete v našem vysílání.