Čtení na pokračování: Plná slávy

Čtení na pokračování: Plná slávy

 V pravidelný čas, tedy každý všední den od 11.00, v repríze potom o půl desáté večerní se můžete nyní zaposlouchat do osmnácti dílů slavného románu Bruce Marshalla "Plná slávy".

Když sjížděl páter Smith z dlouhého kopce, vzpomněl si podrážděně, že jako člen Ligy sv. Kolumbána slíbil, že se bude denně modlit Otčenáš, Zdrávas a Sláva Otci za obrácení Skotska. Nebyla od toho dispens ani v neděli, ani pro kněze, kteří musejí ujet s prázdným žaludkem dvacet mil na bicyklu a sloužit dvě mše a dvakrát kázat ve dvou různých farnostech, kteří se mají modlit breviář a večer mít ještě jedno kázání a potom požehnání. "Otče náš, jenž jsi na nebesích", začal, ale nechal toho, sotva odříkal jednu nebo dvě prosby, poněvadž mu déšť stékal vzadu za krk a poněvadž cítil, že modlit se za obrácení Skotska jaksi mnoho nepomáhá, neboť drsná a divoká Kaledonie zůstávala přes všechno orodování blahoslavené Panny ještě v roce 1908 právě tak střízlivě presbyteriánská a bezbožná jako předtím.

Tímto mírně provokativním úvodem začíná dnes už klasický křesťanský román britského autora Bruce Marshalla (1899-1987). O jeho oblibě svědčí to, že byl přeložen do mnoha jazyků a v překladu vynikajícího prozaika Jana Čepa se stal v průběhu 20. století knižním evergreenem také pro české čtenáře. Příběhy otce Thomase Edmunda Smithe z jeho skotské farnosti, vinoucí se první polovinou 20. století až do 2. světové války, ukazují katolickou církev v její hluboce realistické podobě: ušpiněnou lidskou slabostí a nedokonalostí, zároveň ale prozářenou odleskem Božího díla, které se nedá defintivně pokazit za žádných okolností.

Osmnáct dílů četby redakčně připravila Hana Svanovská. Nastudoval herec a příležitostný moderátor Radia Proglas Igor Dostálek ve zvukové režii Zuzany Petlanové.