Čtení na pokračování: Povídky Karla Schulze

Čtení na pokračování: Povídky Karla Schulze

Pořad v souvislostech


Per amica silentia lunae
Budeme vysílat

Dávám všechno
Dávám všechno
Dávám všechno
Vysílali jsme


Dávám všechno

Dávám všechno

Dávám všechno
Audioarchiv
29. listopadu 2019 Čtení na pokračování Autor: Hana Svanovská

V prvním adventním týdnu přineseme v rámci Čtení na pokračování pět povídek českého prozaika Karla Schulze, který patřil k významným katolicky orientovaným spisovatelům 30. a 40. let 20. století. Poslouchejte každý všední den pět minut po jedenácté hodině, opakujeme ve 21.30.

Karel Schulz (1881-1943) proslul především jako autor fantastického románového eposu o životě a době Michelangela Buonarottiho Kámen a bolest. Jeho povídky z konce třicátých let 20. století jsou ovšem neméně mistrnými literárními díly - charakterizuje je lyrický jazyk a košatý styl, upomínající na prózy jiného mistra slova, Jaroslava Durycha a jsou výjimečné rovněž ostře vyhraněnou sociální tematikou. Důvěryhodný a plně křesťanský duchovní náboj z nich činí naléhavé a niterné poselství, které nás bude provázet začátkem letošní adventní doby.

Povídky z cyklu Peníz z noclehárny (1940) vybrala a redakčně upravila Hana Svanovská, načetl herec a moderátor Jan Novotný za zvukové spolupráce Antonína Kánského.

Regiony

Regiony

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.