Čtení na pokračování: Přítel Stesk

Čtení na pokračování: Přítel Stesk

V rámci Čtení na pokračování vysíláme v premiéře lyrickou vzpomínkovou prózu brněnské básnířky, prozaičky a autorky literatury pro děti a mládež Zuzany Novákové. Připomeneme si jí mimojiné 30. výročí pádu komunismu v někdejším Československu. Poslouchejte od pondělí 9. září každý všední den pět minut po jedenácté dopoledne, opakujeme v 21.30.

Helena Lukasová přijíždí po mužově uvěznění spolu s dcerou Viktorií a dvěma syny na faru do jihomoravského městečka, kde se jich ujímá statečný a laskavý farář Josef (reálně jím byl legendární kněz P. Ladislav Simajchl). Přes vřelé přijetí hostitelovo i mnohé dobré sousedské vazby se však úděl manželky „třídního nepřítele“ a s ním spojená existenciální nejistota otiskují do rodinných vztahů...

Otec Zuzany Novákové (*1943), básník, dramatik a překladatel Václav Renč (1911 - 1973) byl r. 1951 ve vykonstruovaném procesu s katolickými intelektuály odsouzen k pětadvaceti letům vězení, nakonec si v komunistických žalářích odseděl roků jedenáct. Autorka se v jemné citlivosti malé Viktorie zápasící nejen s idealizovaným obrazem stále se nevracejícího tatínka, ale také s neporozuměním společensky vykořeněné matky vyrovnává s vlastním životním traumatem, který se v souřadnicích pozemskosti nedá ani vytěsnit, ani beze zbytku proměnit.  Činí tak ovšem způsobem, na který jsme si přivykli v její poezii, prózách pro děti či pohádkách – nedrásá čtenáře rádoby komplikovanou psychologií či naturalistickými detaily, leč za pomoci snově melancholické atmosféry zachycuje jasně hmatatelné linie mezi dobrem a zlem, láskou a nenávistí. K tomu ústrojně slouží zejména pasáže stylizované coby dopisy fiktivní sestře Andělce, kteréžto suplují jakýsi intimní „deník“ a dotvářejí tak lyrický komentář k základní epické ose. Asi nejvíce dokumentární polohu naopak představují ty části textu, které realisticky vykreslují Josefa alias P. Simajchla a na nichž se podílel Novákové manžel Jaroslav, dlouholetý nakladatelský redaktor.

Desetidílné Čtení na pokračování citlivě a zasvěceně interpretuje herečka a moderátorka Kateřina Rýznarová. Dramaturgicky upravila Hana Svanovská, o zvuk a střih pečovala Zuzana Petlanová. Nastudování knihy Přítel Stesk doprovází komorní hudba Leoše Janáčka.