Čtení na pokračování: Přítel Stesk

Čtení na pokračování: Přítel Stesk

Pořad v souvislostech


Přítel Stesk
Budeme vysílat

Ne vším jsem byl rád
Ne vším jsem byl rád
Ne vším jsem byl rád
Vysílali jsme


Ne vším jsem byl rád

Ne vším jsem byl rád

Ne vším jsem byl rád
Audioarchiv

V rámci Čtení na pokračování vysíláme v premiéře lyrickou vzpomínkovou prózu brněnské básnířky, prozaičky a autorky literatury pro děti a mládež Zuzany Novákové. Připomeneme si jí mimojiné 30. výročí pádu komunismu v někdejším Československu. Poslouchejte od pondělí 9. září každý všední den pět minut po jedenácté dopoledne, opakujeme v 21.30.

Helena Lukasová přijíždí po mužově uvěznění spolu s dcerou Viktorií a dvěma syny na faru do jihomoravského městečka, kde se jich ujímá statečný a laskavý farář Josef (reálně jím byl legendární kněz P. Ladislav Simajchl). Přes vřelé přijetí hostitelovo i mnohé dobré sousedské vazby se však úděl manželky „třídního nepřítele“ a s ním spojená existenciální nejistota otiskují do rodinných vztahů...

Otec Zuzany Novákové (*1943), básník, dramatik a překladatel Václav Renč (1911 - 1973) byl r. 1951 ve vykonstruovaném procesu s katolickými intelektuály odsouzen k pětadvaceti letům vězení, nakonec si v komunistických žalářích odseděl roků jedenáct. Autorka se v jemné citlivosti malé Viktorie zápasící nejen s idealizovaným obrazem stále se nevracejícího tatínka, ale také s neporozuměním společensky vykořeněné matky vyrovnává s vlastním životním traumatem, který se v souřadnicích pozemskosti nedá ani vytěsnit, ani beze zbytku proměnit.  Činí tak ovšem způsobem, na který jsme si přivykli v její poezii, prózách pro děti či pohádkách – nedrásá čtenáře rádoby komplikovanou psychologií či naturalistickými detaily, leč za pomoci snově melancholické atmosféry zachycuje jasně hmatatelné linie mezi dobrem a zlem, láskou a nenávistí. K tomu ústrojně slouží zejména pasáže stylizované coby dopisy fiktivní sestře Andělce, kteréžto suplují jakýsi intimní „deník“ a dotvářejí tak lyrický komentář k základní epické ose. Asi nejvíce dokumentární polohu naopak představují ty části textu, které realisticky vykreslují Josefa alias P. Simajchla a na nichž se podílel Novákové manžel Jaroslav, dlouholetý nakladatelský redaktor.

Desetidílné Čtení na pokračování citlivě a zasvěceně interpretuje herečka a moderátorka Kateřina Rýznarová. Dramaturgicky upravila Hana Svanovská, o zvuk a střih pečovala Zuzana Petlanová. Nastudování knihy Přítel Stesk doprovází komorní hudba Leoše Janáčka.