Čtení na pokračování: Román o Klementu Marii Hofbauerovi

Knihovnička: Román o Klementu Marii Hofbauerovi

V aktuálním Čtení na pokračování můžete slyšet reprízu nastudování románu Wilhelma Hünermanna "Pekařův učedník ze Znojma". Vysíláme každý všední den pět minut po jedenácté dopolední, opakujeme o půl desáté večer.

Jan Hofbauer, což bylo původní jméno svatého Klementa, se narodil 26. prosince 1751 v Tasovicích nedaleko Znojma. Chtěl jít za Božím hlasem, proto v italském Alatri složil v březnu 1785 řeholní sliby, stal se redemptoristou, a byl vysvěcen na kněze. 
Vzhledem k tomu, že ve Vídni tehdy nebylo možné otevřít nový řeholní dům, odešel Klement roku 1786 do Varšavy. Tam působil přes dvacet let a založil první klášter redemptoristů severně od Alp. Roku 1808 se vrátil do Vídně a pět let nato jej vídeňský arcibiskup jmenoval zpovědníkem sester voršilek a rektorem jejich kostela. Klement tak konečně získal vlastní dům, vlastní kostel, kazatelnu a zpovědnici, mohl tedy i zde rozvinout své pastorační dílo. Měl dar poznání lidí, každého přijímal s laskavostí, vžíval se do jeho myšlení. Dne 15. března 1820 Klement Hofbauer umírá. Jeho pohřeb se stal manifestací víry a oddanosti celé Vídně tomuto knězi. Papež Pius X. jej roku 1909 svatořečil. Jeho svátek se slaví ve světě 15. března, v České republice 20. května.

Životopisný román o svatém Klementu Marii Hofbauerovi, chudém chlapci z moravských Tasovic, který bývá nazýván také apoštolem Varšavy a který se stal duchovní oporou Vídně obsazené Napoleonem, napsal německý spisovatel Wilhelm Hünermann. Jeho neopakovatelné vypravěčské charisma je zárukou, že Vás kniha vtáhne rovnou doprostřed životních osudů velkého rakouského (i moravského) světce.

V r. 2009 nastudoval herec a moderátor Igor Dostálek ve zvukové režii Zuzany Petlanové.