Čtení na pokračování

Čtení na pokračování

Letošní rok bývá označován jako rok osmiček – připadají na něj, jak známo, výročí řady událostí, které se odehrály především ve dvacátém století a které měly pro naše dějiny zásadní význam. Patří k nim i 25. únor 1948, kdy se odehrál komunistický puč. Proto od pondělí 19. května zařazujeme v rámci četby na pokračování dílo Z deníku marnosti, jehož autorem je Dominik Pecka.

P. ThDr. Dominik PeckaNaše země se zdánlivě dobrovolně vydala na cestu spojenectví se Sovětským svazem a budování socialismu. Občané, kterým se to nelíbilo nebo kteří byli režimu nepohodlní, se brzy ocitli na okraji společnosti nebo rovnou za mřížemi. Takový byl také osud ThDr. Dominika Pecky (1895–1981), známého katolického kněze a středoškolského profesora, který za první republiky vedl a duchovně formoval generace moravských katolíků.

Jako publicista, překladatel a spisovatel vydal Dominik Pecka řadu děl pedagogických, filozofických, náboženských i beletristických. Jeho současníci i žáci si  jej pro rozsáhlé vědomosti, horlivé kněžské působení i lidský a chápající přístup ke všem velmi vážili  a vyhledávali jeho radu a duchovní vedení. Čtenáři si oblíbili Peckovy knihy pro jeho hluboký zájem o člověka, pronikavý pohled do bytostných hlubin lidského nitra, výborné postřehy i  humorný nadhled, který byl autorovi vlastní.

Tento muž přirozeně nemohl uniknout zájmu Státní bezpečnosti  a brzy po Únoru byl zatčen, odsouzen a posléze vězněn na Pankráci a ve Valdicích a krátce po propuštění znovu na Mírově. Těsně před nástupem normalizace mu v červnu roku 1969 Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta v Olomouci udělila čestný doktorát teologie.

Kniha Z deníku marnosti vypráví o autorově pobytu ve vězení a jeho setkání s nejrůznějšími lidskými osudy. Čtivým a jednoduchým způsobem popisuje Pecka postoje a jednání spoluvězňů v tomto náročném prostředí a přináší řadu zajímavých postřehů i reflexí. Nemoralizuje, nestěžuje si a v jeho textu není ani stín zatrpklosti – svůj pobyt v žaláři přijal se stoickým klidem a jako kněz se snažil využít tuto životní zkušenost k pomoci těm, kteří potřebovali duchovní oporu.

Toto dílo pro Radio Proglas nastudoval Václav Baur. Uslyšíte je v rámci Čtení na pokračování od pondělí 19. 5. každý všední den v 11:05 s reprízou ve 21:30.

NyníKomorní hudba
Skladba: Duetto číslo 1 pro housle a fagot - Rondo; Autor: Paganini Nicolo; Sóla: Eret Pavel - housle, Leblois Franck - fagot
02:00Oktáva
03:00Z archivu hudebních...
03:45Písničky před svítáním
05:00Písně
05:57Myšlenka na den
06:00Písně

Regiony

Regiony

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.