František Hobizal: Šumavská trilogie

František Hobizal: Šumavská trilogie

Nejvýznamnější literární dílo autora, který jako katolický kněz působil po válce v místech, odkud byli vysídleni sudetští Němci. Vysííláme od 8. 4. 2013 každý všední den v 11.05 a 21.30.

František Hobizal dobře věděl, o čem píše. Jako katolický duchovníí měl možnost poznat okolnosti poválečného odsunu Němců ze Šumavy. Mnozí z těchto lidí se osobně ničím neprovinili, vztahovaly se však na ně Benešovy dekrety a často byli vyhnáni na základě rozhodnutí místních nadřízených orgánů na základě osobních averzí.  Autor popisuje ve svém díle  nejenom napjatou atmosféru konce čtyřicátých a počátku padesátých let a pohnuté osudy jednotlivců i celých rodin, ale jímavým způsobem také líčí velkolepou krásu šumavské přírody.

František Hobizal: Šumavská triologie

Vydalo Karmelitánské nakladatelství v Kostelním Vydří v roce 2012.

Pro Radio Proglas připravila Marie Blažková, v režii Romana Langa nastudoval Ilja Kreslík.