Helena Havlíčková: Dědictví (Čtení na pokračování)

Helena Havlíčková: Dědictví (Čtení na pokračování)
14. listopadu 2008 Čtení na pokračování Autor: Marie Blažková

"(...) Nejenom doby minulé, ale i doba dnešní je dobou mučedníků za víru. V naší zemi již vyšlo mnoho zápisů o těch, kteří v nedávné minulosti trpěli pro Krista. Co k nim přidává tato kniha? Něco velmi cenného: konkrétní svědectví o vnitřních dispozicích víry a lásky těch, kdo trpěli. Dozvídáme se z ní nejenom že trpěli, ale také proč trpěli. Proto je tato kniha cenným přínosem k dějinám naší církve."   Tomáš Špidlík S.J., Řím
Kapitoly z dějin komunistické perzekuce v Československu uslyšíte od 27. 10. každý všední den ve Čtení na pokračování v 11.05 (repríza ve 21.30).

Helena Havlíčková, autorka knihy Dědictví,  o sobě v předmluvě sděluje toto: "Nejsem spisovatelka. Tak jako tisíce jiných i já jsem vyrůstala v době, která odmítala Boha a náboženství pokládala za opium lidu. Naivní a citlivá, uvěřila jsem, že komunismus je schopen vybudovat spravedlivou společnost, kde nebude bohatých ani chudých..."  Vystudovala pedagogickou fakultu, provdala se a porodila čtyři děti a pozvolna se blížila své upřímné konverzi. Po okupaci 1968 doprovázela manžela na dvouletou služební cestu do Sýrie, odkud se však do vlasti nevrátili: volili emigraci do Francie, poněvadž své děti nechtěli vystavit lži a přetvářce normalizační společnosti.  Dostalo se jim nezištné pomoci z křesťanských kruhů a Helena na to nikdy nezapomene: rozhodla se toto dobrodiní předat dále a pomáhat pronásledovaným katolíkům ve staré vlasti. Již jako francouzská občanka zorganizovala skupinu dobrých lidí z farnosti Vaux-sur-Seine v diecézi Versailles, kterou nazvali Famille - Rodina. Společně pak celá léta poskytovali finanční a materiální podporu rodinám vězněných křesťanů v ČSSR. Po převratu se Francouzi se svými českými a moravskými přáteli vypravili na děkovnou pouť na Velehrad a Helena začala nahrávat na magnetofon životní příběhy mnoha statečných lidí, kteří trpěli krutou perzekucí a zůstali nezlomeni. Sesbírala cenný materiál včetně různých písemností a po mnohaleté trpělivé práci tak vznikla pozoruhodná kniha, kterou pracovníci Radia Proglas nastudovali pro rubriku čtení na pokračování.

"(...) Je to kniha o lidech, kteří bojují za to, v co věří, a díky této své víře bojují a umírají statečně. Jde o boj Zla proti Dobru - téma věčně aktuální, nutící k přemýšlení. Dramatičnost není v otázce, kdo nakonec zvítězí, ale v tom, zda člověk vydrží, přemůže vrozený pud sebezáchovy i v tom, jak se zachová jeho rodina a jehko přátelé. Obdivuji citlivost a umění, s jakými autorka tohoto velkého otazníku vytvořila svůj věrohodný koktejl pravdy. Je to zcela ojedinělý dokument tohoto století. díky Bohu, přichází včas!"       Miloslav Langr, Londýn

Helena Havlíčková: Dědictví. Kapitoly z dějin komunistické perzekuce v Československu 1948 - 1989

vydalo nakl. Votobia-Poznání, Olomouc 2002, 2.opravené vydání nakl. Poznání, Olomouc 2008