Nové čtení na pokračování

Nové čtení pro mládež v mimořádném vysílacím čase – úterý 15.35

V mimořádném vysílacím čase začneme od úterý 29. ledna 2008 vysílat nové čtení na pokračování pro mládež. Četbu zařazujeme místo Listárny.

Marie Blažková a Igor Dostálek pro posluchače upravili knihu Helgy Mondscheinové Už je mi patnáct.  V podání Sabiny Hauserové můžete naslouchat příběhu dívky, která se v dobách bývalé NDR připravuje ke svátosti biřmování.  S touto četbou na pokračování se budete na vlnách Proglasu potkávat pravidelně každé úterý v 15.35.

NyníKomorní hudba
Skladba: Duetto číslo 2 pro housle a fagot - Rondo; Autor: Paganini Nicolo; Sóla: Eret Pavel - housle, Leblois Franck - fagot
02:00Oktáva
03:00Z archivu hudebních...
03:45Písničky před svítáním
05:00Písně
05:57Myšlenka na den
06:00Písně

Regiony

Regiony

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.