Odpustila jsem: kniha o smíření, naději a rwandské genocidě

Od 28. března 2011 ve Čtení na pokračování otevíráme knihu Immaculée Ilibagiza: Odpustila jsem. Ve 22 letech přežila Immaculée ve Rwandě tříměsíční vyvražďování příslušníků svého kmene. S následky genocidy se vyrovnávala prostřednictvím modlitby, víry v Boha a síly odpuštění. Příběh můžete sledovat každý všední den po 11 hodině nebo v 21.30

Rwandská genocida v roce 1994 stála život asi 800 000 Tutsiů a umírněných Hutuů, kteří nesouhlasili s nenávistí příslušníků svého etnika. Immaculé Ilibagiza přečkala hrůzy, které se děly v její zemi, v koupelně protestantského pastora, jenž ve svém domě ukryl několik pronásledovaných žen. Ve své první knize Přežila jsem popsala tyto dny hrůzy, ale i naděje, kterou nalezla v Boží přítomnosti. Sílu odpuštění potřebovala i v následujících letech.

Po osvobození se Immaculée ocitla bez prostředků s téměř nulovými vyhlídkami na jakoukoli budoucnost a dovídala se o smrti rodičů a bratrů. Svou naději ale složila v Boha a on ji nezklamal. Kde jinde než u něj hledat sílu, když veškerý dosavadní svět této mladé dívky se zhroutil a nebylo šance, že by se někdy vrátil ve své bezstarostnosti? Jak se vyrovnávat se ztrátou nejbližších, jejichž životy mají na svědomí sousedé a dřívější přátelé? Kudy vyjít z beznaděje a přitom zůstat věrná svému přesvědčení, hodnotám a zásadám?

Immaculée nalezla cestu, její hledání ale nebylo bezbolestné. Sledujte její příběh společně s Proglasem. Knihu Odpustila jsem jsme představovali v Knihovničce. V pořadu Šmrnc jsme uvedli její recenzi. Kapitolu za kapitolou jí nyní můžete procházet díky novému Čtení na pokračování.

Četba knihy je možná díky laskavému souhlasu Karmelitánského nakladatelství a agenta Immaculée Davida Steffena. Webové stránky o Immaculée v anglickém jazyce najdete na Immaculee.com.