Román o sv. Kateřině Sienské

Román o sv. Kateřině Sienské

Pořad v souvislostech


Dobývat nebe
Budeme vysílat

Dávám všechno
Dávám všechno
Dávám všechno
Vysílali jsme


Dávám všechno

Dávám všechno

Dávám všechno
Audioarchiv
19. října 2020 Čtení na pokračování Autor: Hana Svanovská

Knihu německého spisovatele Louise de Wohla "Dobývat nebe" otvíráme v rámci Čtení na pokračování. Poslouchejte od 20. října každý všední den pět minut po jedenácté dopolední, opakujeme v 21.30.

Vyprávěním známého romanopisce před námi ožívá postava Kateřina ze Sieny (1347–1380), jedné z nejpozoruhodnějších žen dějin církve. Byla dcerou prosperujícího barvíře ze Sieny a jeho ženy, předposlední z jejich pětadvaceti dětí. Když odmítla manželství a trvala na tom, že se zcela zasvětí Bohu, snažili se jí v tom všemožně zabránit. Kateřina ale zůstala neoblomná a v mladém věku vstoupila do třetího řádu sv. Dominika (nikoli však do kláštera).

Neměla žádné vzdělání, ale byla obdařena mimořádnou vlitou moudrostí od Boha a velkou láskou k Bohu i k lidem. Nejprve žila několik let v domě své rodiny a intenzivně se věnovala modlitbě a měla mnohé mystické zkušenosti. Později se kolem ní začal shromažďovat okruh jejích duchovních dětí, laiků i kněží. Její poslání postupně přesáhlo hranice rodného městečka: smiřovala válčící italské městské státy, burcovala vlažné církevní preláty i prosté věřící, dokonce se jí podařilo přimět papeže, aby se po létech vrátil z Avignonu do zpustlého Říma.

Knihu můžete poslouchat v podání moderátorky Marcely Kopecké a zvukové režii Zuzany Petlanové.