Román o sv. Kateřině Sienské

Román o sv. Kateřině Sienské

Pořad v souvislostech


Dobývat nebe
Budeme vysílat

Ne vším jsem byl rád
Ne vším jsem byl rád
Ne vším jsem byl rád
Vysílali jsme


Ne vším jsem byl rád

Ne vším jsem byl rád

Ne vším jsem byl rád
Audioarchiv

Knihu německého spisovatele Louise de Wohla "Dobývat nebe" otvíráme v rámci Čtení na pokračování. Poslouchejte od 20. října každý všední den pět minut po jedenácté dopolední, opakujeme v 21.30.

Vyprávěním známého romanopisce před námi ožívá postava Kateřina ze Sieny (1347–1380), jedné z nejpozoruhodnějších žen dějin církve. Byla dcerou prosperujícího barvíře ze Sieny a jeho ženy, předposlední z jejich pětadvaceti dětí. Když odmítla manželství a trvala na tom, že se zcela zasvětí Bohu, snažili se jí v tom všemožně zabránit. Kateřina ale zůstala neoblomná a v mladém věku vstoupila do třetího řádu sv. Dominika (nikoli však do kláštera).

Neměla žádné vzdělání, ale byla obdařena mimořádnou vlitou moudrostí od Boha a velkou láskou k Bohu i k lidem. Nejprve žila několik let v domě své rodiny a intenzivně se věnovala modlitbě a měla mnohé mystické zkušenosti. Později se kolem ní začal shromažďovat okruh jejích duchovních dětí, laiků i kněží. Její poslání postupně přesáhlo hranice rodného městečka: smiřovala válčící italské městské státy, burcovala vlažné církevní preláty i prosté věřící, dokonce se jí podařilo přimět papeže, aby se po létech vrátil z Avignonu do zpustlého Říma.

Knihu můžete poslouchat v podání moderátorky Marcely Kopecké a zvukové režii Zuzany Petlanové.