Apoštolský nuncius Balvo: Umývání nohou bylo vyhrazeno služebníkům a otrokům

Apoštolský nuncius Balvo: Umývání nohou bylo vyhrazeno služebníkům a otrokům

Pořad v souvislostech


Zelený čtvrtek 2021
Budeme vysílat

Svatý Václav včera a dnes
Svatý Václav včera a dnes
Nejekologičtější sekačka na trávu
Vysílali jsme


Svatý Václav včera a dnes

Ohlédnutí za návštěvou papeže Františka na Slovensku

Naďa Konvalinková
Audioarchiv

Arcibiskup Charles Daniel Balvo, apoštolský nuncius v České republice, byl mimořádným hostem Dopoledne s Proglasem na Zelený čtvrtek. Společně jsme přemýšleli o nadcházejících svátcích.

„Missa chrismatis je slavnostním okamžikem v životě každé místní církve,“ připomíná Charles Balvo mši svatou, při které se zpravidla na Zelený čtvrtek dopoledne setkávají kněží s diecézním biskupem. Ten pak žehná oleje, které jsou používány při svátostech. Apoštolský nuncius k tomu doplňuje: „Nositelé svátostného kněžství při této mši obnovují závazky, které na sebe vzali v den svého kněžského svěcení, když přijali odpovědnost spojenou s kněžstvím a slibovali, že budou věrnými správci Božích tajemství. Biskup pak žádá kněze i věřící, aby se za něj modlili, aby i on mohl vykonávat službu, která mu byla svěřena.“

Arcibiskup Balvo při této příležitosti vzpomíná na své vlastní kněžské svěcení: „Byl jsem vysvěcen na kněze 6. května roku 1976, na svatodušní neděli, v kapli Severoamerické koleje v Římě, tedy semináře pro bohoslovce z USA. Bylo nás celkem pět kandidátů. (…) Z nás pěti už dva zemřeli a dva kněžství opustili, takže v aktivní službě jsem zůstal já sám.“

Velkým rysem obřadů Zeleného čtvrtka je také omývání nohou. Náš host k tomu uvádí: „Většina lidí si v Ježíšově době obouvala určitý druh sandálů, a jak to sám dobře vím ze své zkušenosti v Africe a na tichomořských ostrovech, dost lidí chodí bosých. Je proto zřejmé, že jejich nohy byly zaprášené a špinavé. Povinnost umývat nohy byla vyhrazena služebníkům nebo dokonce otrokům. (…) A proto byla Petrova reakce na tuto (Ježíšovu) službu zcela typická. Ježíš chtěl, aby si apoštolové tento projev pokory a služby nejen pamatovali, ale aby v něm dále ve svých životech pokračovali.“

Podle apoštolského nuncia dnes můžeme spatřovat tuto nezištnou Ježíšovu službu i u mnoha lidí, kteří se věnují pomoci lidem zasaženým Covidem-19. „Ve své působivé modlitbě z loňského března papež František zdůraznil, že (…) modlitba a tichá služba jsou naše vítězné zbraně,“ uzavírá arcibiskup Charles Daniel Balvo.

Celý rozhovor s apoštolským nunciem Charlesem Danielem Balvem poslouchejte v audioarchivu.

foto: Archiv Radia Proglas