Dopoledne s Proglasem - 2. června 2020

Dopoledne s Proglasem - 2. června 2020

Pořad v souvislostech


Hymna a chorál Svatý Václave
Budeme vysílat

Hymna a chorál Svatý Václave
Hymna a chorál Svatý Václave
Hymna a chorál Svatý Václave
Vysílali jsme

Hymna a chorál Svatý Václave
Hymna a chorál Svatý Václave
Hymna a chorál Svatý Václave
Audioarchiv

Dnes jsme vzpomněli na arcibiskupa Karla Otčenáška, zaměříme se na maminky v řadách zdravotníků a v závěru pořadu jsme hovořili o mateřství s herečkou a čtyřnásobnou maminkou Lenkou Vlasákovou.

Letos 13. dubna uplynulo 100 let od narození významné osobnosti našich moderních dějin – arcibiskupa Karla Otčenáška. Tím však jeho kulatá výročí nekončí. Zároveň si letos připomínáme i 75 let od jeho vysvěcení na kněze (17. 3.), 70 let od tajného vysvěcení na biskupa (30. 4.) a 30 let od jeho uvedení do biskupského úřadu jako diecézního biskupa (27.1.). V roce 2021 pak si pak navíc připomeneme 23. května 10 let od jeho úmrtí. O osobnosti Karla Otčenáška jsme hovočili s Jiřím Němečkem, historikem, laureátem Ceny Primus inter pares, kterou Hradec Králové uděluje za výjimečné výsledky v kultuře, vědě, výchově nebo sportu a také bývalým ředitelem biskupského gymnázia Bohuslava Balbína v Hradci Králové.

V Hradci Králové vznikl spolek Saeculum, jehož posláním je propagace osobnosti arcibiskupa Karla Otčenáška a také řízení různých akcí související s jeho významnými životními výročími.  Těch je letos hned několik. Naším hostem na telefonu byla Ludmila Žlábková, novinářka, koordinátorka projektu Rok Karla Otčenáška, předsedkyně spolku Saeculum a místopředsedkyně Společnosti ochránců památek.

V nouzovém stavu a v čase pandemie celý svět myslel na všechny, kteří - obrazně řečeno – stojí v prvních řadách - na zdravotníky. Pečují obětavě o nás a naše životy ze všech sil. Mezi nimi jsou ženy, zdravotní sestry, často samy maminky. Hostem ve vysílání Proglasu byla Helena Prokešová, vrchní sestra Oddělení úrazové chirurgie Nemocnice České Budějovice.

V posledních minutách našeho Dopoledne s Proglasem jsme dali prostor herečce Lence Vlasákové, která spolu se svým životním partnerem rovněž hercem Janem Dolanským vychovává čtyři děti. Zajímalo nás, jakým způsobem prožívali oba umělci s početnou rodinou uplynulé týdny a jaké nároky to kladlo na jejich práci i na jejich soukromí.