Dopoledne s Proglasem  - 20. dubna 2020

Dopoledne s Proglasem  - 20. dubna 2020

Pořad v souvislostech


Dopoledne s Proglasem
Audioarchiv

V podnělní dopolední hodince jsme kontaktovali Kateřinou Doskočilovou, instruktorku stimulace zraku a poradkyní Rané péče a předsedkyni společnosti Fórum mobilních hospiců Moniku Markovou. Hostem ve vysílání byl i Jiří Robenek, spoluzakladatel Skautského krizového centra ve Zlíně a operní pěvkyně Dagmar Pecková. 

Středisko rané péče v Českých Budějovicích rozšiřuje v těchto dnech své služby o linku podpory, která je k dispozici i pro rodiny, s nimiž běžně nespolupracuje. Zkontaktovali jsme se proto s Kateřinou Doskočilovou, instruktorkou stimulace zraku a poradkyní Rané péče, aby nám vysvětlila, jak tato nová služba funguje a komu přesně je učena. 

Fórum mobilních hospiců tvoří společenství čtyřiceti hospiců, agentur domácí péče, charitních organizací a dalších zdravotnických zařízení, které poskytují profesionální specializovanou paliativní péči v domácím prostředí pacienta. Stejně jako mnohé další neziskové organizace i Fórum mobilních hospiců se v současné době potýká s řadou problémů. I o těchto nesnázích jsme hovořili s předsedkyní společnosti Fórum mobilních hospiců Monikou Markovou.

Skautské krizové centrum ve Zlíně funguje už více než měsíc. Donáší nákupy seniorům, ušili a distribuovali tisíce roušek, provozují výdejní místo pro ochranné štíty, doručují léky, volají seniorům a nově také zásobují dětské lékaře ve Zlíně a okolí celoobličejovými maskami. Spolupracují s Univerzitou Tomáše Bati, místní vietnamskou komunitou i řadou neziskových organizací. Hostem ve vysílání byl spoluzakladatel centra Jiří Robenek. 

Co všechno světová pandemie přinesla do života Dagmar Peckové? I ona, stejně jako další umělci přišla o mnohá vystoupení. Nad letním hudebním festivalem Zlatá Pecka, který pořádá, zatím visí otazník. Závěrečným hostem po telefonních linkách Dopoledne s Proglasem byla operní pěvkyně Dagmar Pecková.