Dopoledne s Proglasem - 4. května 2020

Dopoledne s Proglasem - 4. května 2020

Pořad v souvislostech


Dopoledne s Proglasem
Budeme vysílat

Španělská synagoga
Trapistky v Poličanech
Trapistky v Poličanech
Vysílali jsme


Španělská synagoga

Marie Rottrová, první dáma českého soulu

Marie Rottrová, první dáma českého soulu
Audioarchiv

V dopoledním vysílání Proglasu jsme se věnovali dnešnímu svátku hasičů. Jak zvládají nelehké období pandemie onemocnění COVID 19 senioři? A co je čeká po jejím skončení? V závěru jsme hovořili s jezuitou P. Janem Rybářem.

Dnes si připomínáme svátek sv. Floriána, patrona kominíků, hrnčířů, ale především hasičů. Asi netřeba více představovat ty, kdo jsou ochotni nasazovat svůj život tehdy, když druzí pomoc potřebují. V naší novodobé historii jsme si ověřili, že jejich uniformy najdeme všude tam, kde je třeba. Vidíme je vyjíždět nejen k požárům, ale svoji pomoc nabídli i v dobách povodní nebo v době pandemie. Kromě profesionálů je zde i množství dobrovolníků. Jedním z nich byl i první host pořadu Jan Václavík.

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska je nejpočetnější organizací v České republice. V jejich řadách najdete přes 359 tisíc členů organizovaných v 7662 Sborech dobrovolných hasičů. Z toho více jak 61 tisíc dětí a mládeže do 18 let věku. Co nejen mladé do řad hasičů láká? O jejich práci hovoři Jan Slámečka, Starosta sdružení dobrovolných hasičů.

Hostem našeho pondělního vysílání byla i Iva Holmerová, která svůj profesní život zasvětila péči o seniory. Stála u zrodu a dlouhé léta také vedla Gerontologickou a geriatrickou společnost. Stejně tak se její jméno pojí s Českou alzheimerovskou společností. Dnes je předsedkyní Alzheimer Europe.

A na závěr pořadu jsme volali do Trutnova P. Janu Rybáři, který se věnuje  pastoraci seniorů, píše články, knihy, přednáší a je vyhledávaným zpovědníkem.