Dopoledne s Proglasem – pátek 17. dubna

Dopoledne s Proglasem – pátek 17. dubna

Pořad v souvislostech


Páteční dopoledne s Proglasem
Budeme vysílat

Španělská synagoga
Trapistky v Poličanech
Trapistky v Poličanech
Vysílali jsme


Španělská synagoga

Marie Rottrová, první dáma českého soulu

Marie Rottrová, první dáma českého soulu
Audioarchiv

V pátečním vydání jsme přinesli několik rozhovorů o tom, jaké výzvy přináší současná epidemická situace rodinám v sociálním vyloučení. 

Věnovali jsme se misijnímu fondu solidarity, nabídli jsme rozhovor s mladým mužem, který se vyléčil z nemoci COVID-19  Ohlédli jsme se za Velikonocemi na Velehradě a v úzkém kruhu proběhlo také odhalení pamětní desky k 70. výročí komunistické Akce K – přepadení klášterů a internace řeholníků.

Fond solidarity Korona na podporu misijních zemí zřídila Papežská misijní díla v České republice. Reaguje na situaci států v chudší části světa, pro kterou představují opatření proti epidemii náročnou výzvu s ohledem na nižší úroveň zdravotnické péče a hygienického zázemí, a mají výrazný dopad na život obyvatel, třeba kvůli omezené možnosti obstarat si základní potřeby při zákazu vycházení. O rozhovor jsme požádali národního ředitele Papežských misijních děl v České republice, jáhna Leoše Halbrštáta.

Ratolest Brno upozornila na různé doprovodné krize, které se v těchto dnech mohou projevovat u sociálně vyloučených lidí. Jde například o zhoršenou bytovou situaci, o chybějící přístup dětí k domácímu vyučování, také o hrozbu domácího násilí. Co momentálně považuje za největší problém Zuzana Gheza, vedoucí sociální služby Centra pro ohroženou rodinu při brněnské Ratolesti?

Před třemi týdny jsme v pořadu Dopoledne s Proglasem hovořili s Pavlem Jakubcem, jedním z lidí v České republice, u nichž testování prokázalo nákazu koronavirem. Pavel tehdy mluvil o předpokladu brzkého uzdravení, což se i stalo.  Více nám prozradil přímo ve vysílání.

Vážné nemoci ve Francii podlehl kněz, misionář a podporovatel české církve za komunistické totality i v pozdějších letech Noël Choux. Bylo mu 74 let. Po sametové revoluci působil na pozvání kardinála Miloslava Vlka v Praze, založil zde institut na podporu novinářů a filmových tvůrců. Na svého dlouholetého přítele vzpomíná senátor a bývalý český velvyslanec v Paříži Pavel Fischer.